Bolniška odsotnost - začasna zadržanost od dela

Zavarovanci, ki so v delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in nekateri drugi zavarovanci imajo pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela. 

O tej pravici odloča zavarovančev osebni zdravnik. V določenih primerih o tem odloča imenovani zdravnik ZZZS ali zdravstvena komisija ZZZS. 

Zavarovanec pravico uveljavlja z bolniškim listom, ki ga izda zavarovančev osebni zdravnik. Za zadržanost od dela zaradi darovanja krvi pravico uveljavlja s potrdilom, ki ga izda izvajalec transfuzijske službe, za zadržanost od dela zaradi sobivanja v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču pa s potrdilom, ki ga izda ta izvajalec. 

Podrobnejše informacije: