Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje in pridobitev kartice zdravstvenega zavarovanja

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi prijav zavezancev vključuje osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje. Ko je osebi prvič priznana lastnost zavarovane osebe, ZZZS osebi izda kartico zdravstvenega zavarovanja.  

Podrobnejše informacije: