Obnovljiv recept

Obnovljivi recept je zeleni elektronski ali papirnati recept, na katerem zdravnik doda navodilo lekarniškemu farmacevtu o izdaji zdravila za daljše obdobje. Uporablja se za predpisovanje zdravil namenjenih za dolgotrajno zdravljenje, ki jih zavarovanim osebam predpisujejo izbrani zdravniki, ginekologi in pediatri. Predpiše ga lahko tudi zdravnik druge stroke, kadar je zavarovana oseba v njegovi oskrbi, če ima vpogled v vsa izdana zdravila, ki jih zavarovana oseba prejema in lahko zagotovi zanesljivo sodelovanje zavarovane osebe in koordinira predpisovanje receptov s strani drugih zdravnikov.

Predpisovanje zdravil na obnovljivi recept lahko zaradi daljših intervalov med pregledi zviša tveganje za zdravje prejemnika zdravila, zato se zdravnik za predpis obnovljivega recepta odloči le v primerih, ko gre za urejeno terapijo in je tveganje za pojav neželenih dogodkov majhno in le ob visoki stopnji sodelovanja in zaupanja med zdravnikom, farmacevtom in zavarovano osebo.

Predpisovanje in izdajanje zdravila

Izbrani zdravnik seznani zavarovano osebo, da je predpisal obnovljivi recept. Zdravnik označi na receptu količino zdravila ob enkratni izdaji in število ponovitev. Obnovljivi recept velja največ za obdobje enega leta od predpisa zdravila oziroma do zadnje izdaje. Po tem obdobju mora zavarovana oseba, ki želi nadaljevati zdravljenje z zdravilom, ponovno k zdravniku, tudi če na obnovljivi recept ni bila izdana celotna količina zdravila. V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja mora prvo količino zdravila dvigniti v roku enega meseca od predpisa zdravila. Zavarovana oseba, ki ji je zdravnik zdravilo in živilo predpisal na obnovljiv elektronski recept, lahko prevzame zdravilo in živilo v kateri koli slovenski lekarni, tudi tako, da vsako izdajo prevzame v drugi lekarni. Zavarovana oseba, ki pa ji je zdravnik predpisal obnovljivi papirnat recept, izbere lekarno, v kateri bo prevzela prvo in tudi vse ostale ponovitve izdaje. Farmacevt ob prvi izdaji obdrži papirnat recept v lekarni.

Farmacevt  ob zadnji izdaji opozori zavarovano osebo, da se je veljavnost obnovljivega recepta iztekla in da mora obiskati zdravnika, če želi zdravilo prejemati dalje. Farmacevt bo tako kot pri ostalih zdravilih svetoval in seznanil zavarovano osebo s pravilno in varno uporabo zdravila. Če zdravnik v obdobju veljavnosti recepta zamenja zdravilo, ob predpisu novega zdravila razveljavil predhodno predpisan recept. Če pa je bilo predhodno zdravilo predpisano na papirnati recept, farmacevt na podlagi obvestila zdravnika, da je ukinil ali zamenjal zdravilo, razveljavi predhodno predpisan papirnati recept. Dvigovanje dveh vrst zdravil pomeni zlorabo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, hkratno jemanje dveh različnih zdravil pa bi lahko resno ogrozilo zdravstveno stanje zavarovane osebe. Farmacevt prav tako razveljavi obnovljivi recept, če je predpisano zdravilo izločeno z liste in ga ni mogoče nadomestiti z drugim zdravilom. O tem obvesti pooblaščenega zdravnika, ki je tak recept predpisal.

Obnovljivi recept je v primerih daljšega zdravljenja možno predpisati tudi za magistralna zdravila z mesečnimi izdajami v trajanju največ enega leta.

Predpisovanje in izdajanje zdravila, katerega cena pakiranja presega 200 eur.

8. 2. 2020 je prenehala veljati določba o obveznosti mesečnega predpisa in izdaje dragega zdravila. Za predpis in izdajo dragega zdravila veljajo enaka pravila kot za vsa ostala zdravila.

Predpisovanje in izdajanje živila

Na obnovljivi recept je možno predpisovati tudi živila za posebne zdravstvene namene:

  1. Živila s prilagojeno sestavo hranil za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove in živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami intolerance na hrano je mogoče predpisovati na obnovljivi recept za obdobje enega leta z enkratno izdajo največ za 3 (tri) mesece in še s tremi ponovitvami.
  2. Živila za prehransko podporo bolnikov z akutnim poslabšanjem hude kronične bolezni s hudim telesnim izčrpanjem je mogoče na obnovljivi recept predpisati za obdobje 3 (treh) mesecev z enkratno izdajo največ za en mesec in še z dvema ponovitvama.

Glede ostalih pravil predpisovanja in izdajanja veljajo enaka navodila kot za zdravila.