Začasno bivanje v tujini (nenačrtovano zdravljenje v tujini)

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (evropska kartica) se uporablja v vseh primerih začasnega bivanja v tujini, med katerim potrebujete zdravstvene storitve. 

Namen začasnega bivanja v tujini je lahko:

 • turizem,
 • poklicna dejavnost ali
 • študij.

Pred odhodom v tujino si pravočasno naročite evropsko kartico. Če morate nujno odpotovati in zato nemudoma potrebujete evropsko kartico, lahko na območni enoti ali izpostavi ZZZS zaprosite za certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico. Certifikat lahko naročite tudi preko spletnega naročila evropske kartice. Več o naročilu evropske kartice in certifikata.

Evropska kartica se ne sme uporabiti za načrtovano zdravljenje v tujini, torej kadar je namen bivanja v tujini zdravljenje.

Območje uporabe evropske kartice

 • države članice EU (predpisi EU veljajo tudi za francoska ozemlja Gvadelup, Martinik, Reunion, Francosko Gvajano, Sveti Bartolomej, Sveti Martin in Mayotte ter portugalski ozemlji Azori in Madeira; Danska - predpisi veljajo tudi za Grenlandijo; Španija - predpisi veljajo tudi za afriški mesti Ceuta in Mellila ter za Majorko in Kanarske otoke), Islandija, Lihtenštajn, Norveška (izvzeti so Spitzbergi in Medvedji otok) in Švica,
 • Združeno kraljestvo,
 • Avstralija,
 • Bosna in Hercegovina,
 • Črna gora,
 • Severna Makedonija in
 • Srbija. 

Za vse ostale države sveta evropska kartica, certifikat oziroma kakršno koli potrdilo, ki ga izda ZZZS ne velja.

  Obseg storitev na podlagi evropske kartice

  • države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica, Združeno kraljestvo

  V teh državah lahko z evropsko kartico oziroma certifikatom uveljavljate nujne in potrebne zdravstvene storitvein sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

  Gre za storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev, in pričakovano dolžino bivanja v teh državah. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev pričakovane dolžine bivanja v tujini, saj je oseba, ki dalj časa biva v drugi državi članici (npr. študenti na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, iskalci zaposlitve) upravičena do večjega obsega pravic kot oseba, ki biva v drugi državi članici krajši čas (npr. osebe na službenem ali zasebnem potovanju).

  Navedeno pomeni, da vam mora zdravnik na podlagi evropske kartice nuditi zdravstvene storitve v takem obsegu, da se vam zgolj zaradi zdravljenja ni treba vrniti v pristojno državo pred potekom nameravanega bivanja v drugi državi. Navedene storitve se uveljavljajo v skladu s predpisi države, v kateri poiščete zdravniško pomoč, kar pomeni, da je potrebno v nekaterih državah določene storitve tudi doplačati, enako kot to velja tudi za zavarovane osebe teh držav.

  Na spletni strani Evropske komisije lahko najdete več informacij o uporabi evropske kartice po državah.

  • države, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju

  Avstraliji lahko nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč uveljavljate neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, pri čemer morate poleg evropske kartice oziroma certifikata obvezno predložiti tudi potni list. Če boste morali v Avstraliji stroške za zdravstvene storitve poravnati sami, morate zahtevek za povračilo stroškov vložiti neposredno pri avstralskemu pristojnemu nosilcu (Medicare poslovalnicah) v kraju začasnega bivanja. V skladu z meddržavni sporazumom, ZZZS stroškov ne more povrniti.

  V Bosni in Hercegovini, Črni gori in Srbiji lahko nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč uveljavljate z evropsko kartico ter pripadajočim spremnim dopisom z izpisom osebnih podatkov. Pred obiskom zdravnika se je treba z evropsko kartico in pripadajočim spremnim dopisom zglasiti na njihovi enoti zdravstvene zavarovalnice (kjer prejmete potrdilo, s katerim uveljavljate zdravstvene storitve pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže). V zelo nujnih primerih pa se lahko z evropsko kartico in pripadajočim spremnim dopisom zglasite neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

  V Severni Makedoniji lahko z evropsko kartico oziroma certifikatom uveljavljate nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, pri čemer morate poleg evropske kartice obvezno priložiti tudi spremni dopis z izpisom osebnih podatkov.

  Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje osebe.

  • ostale države sveta

  V ostalih državah sveta evropska kartica ne velja, stroške zdravstvenih storitev morate kriti sami. ZZZS vam na osnovi predložene dokumentacije, v upravičenih primerih, povrne stroške za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč, in sicer v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji.

  Plačilo zdravstvenih storitev v tujini

  Če ste morali sami kriti stroške opravljenih zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini, lahko na ZZZS vložite vlogo za povračilo teh stroškov. Več o povračilu stroškov

  Evropska kartica ne krije:

  • stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo zdravniki in zdravstvene ustanove, ki niso del javne, državne zdravstvene mreže,
  • stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter, reševalne sani) v večini tujih držav,
  • stroškov prevoza iz tujine v domovino,
  • stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ambulante na Hrvaškem,
  • stroškov doplačil (participacije), ki ste jih morali plačati pri uveljavljanju zdravstvenih storitev v tujini,
  • stroškov zdravljenja oziroma poroda v tujini, če je bil namen bivanja v tujini zdravljenje oziroma porod.

  Večji obseg kritja stroškov si lahko zagotovite s sklenitvijo komercialnega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini, pri zavarovalnicah, ki ponujajo tovrstna zavarovanja.