Načrtovano zdravljenje v tujini

Če imate zdravstveno zavarovanje urejeno v Sloveniji, imate pravico do načrtovanega zdravljenja v tujini.  

Načrtovano zdravljenje v tujini lahko uveljavite če:

Pogosta vprašanja

> Izčrpane možnosti zdravljenja v Sloveniji

Pravna podlaga: 44.a člen ZZVZZ

Potrebujem odobritev ZZZS: da, pred ali po opravljenem zdravljenju v tujini

Kriterij odobritve zdravljenja v tujini: Da so v Sloveniji izčrpane vse možnosti zdravljenja, s pregledom, preiskavo ali z zdravljenjem v tujini pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja. ZZZS odloči na podlagi strokovnega mnenja konzilija zdravnikov pristojne klinike v Sloveniji.

Kritje stroškov zdravljenja: v višini dejanskih stroškov (v celoti)

Kritje potnih stroškov, stroškov prehrane, nastanitve in spremstva: da, skladno z izdano odločbo ZZZS

Država zdravljenja: vse države sveta

Izvajalec zdravljenja v tujini: izvajalca lahko predlagate sami, potrdi oziroma določi konzilij zdravnikov v postopku odobritve zdravljenja v tujini

> Preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe pri izvajalcih v Sloveniji

Pravna podlaga: 44.b člen ZZVZZ

Potrebujem odobritev ZZZS: da, pred ali po opravljenem zdravljenju v tujini

Kriterij odobritve zdravljenja v tujini: da je najdaljša dopustna čakalna doba za določeno storitev presežena pri vseh izvajalcih, ki so del javne zdravstvene mreže v Sloveniji

Kritje stroškov zdravljenja: v višini, kot ta storitev znaša v javni zdravstveni mreži v državi, kjer ste opravili zdravljenje

Kritje potnih stroškov, stroškov prehrane, nastanitve in spremstva: da

Država zdravljenja: države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Združeno kraljestvo, Švica

Izvajalec zdravljenja v tujini: izvajalca v tujini poiščete sami, mora biti del javne zdravstvene mreže v državi zdravljenja

> Zdravljenje v tujini na podlagi izdane napotnice zdravnika v Sloveniji

Pravna podlaga: 44.c člen ZZVZZ

Potrebujem odobritev ZZZS: predhodna odobritev se zahteva za bolnišnične zdravstvene storitve, ki vključujejo prenočitev in zdravstvene storitve, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme

Za specialistično ambulanto zdravljenje odobritev ZZZS ni potrebna.

Potrebna je veljavna napotnica, ki vam jo je izdal zdravnik v Sloveniji pred odhodom na zdravljenje v tujino.

Kriterij odobritve zdravljenja v tujini (za storitve, ki so predmet odobritve): da je najdaljša dopustna čakalna doba za določeno storitev presežena pri vseh izvajalcih, ki so del javne zdravstvene mreže v Sloveniji

Kritje stroškov zdravljenja: v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar največ do višine dejanskih stroškov. Če je cena storitve v Sloveniji višja, se za povračilo upošteva znesek, kot je storitev stala v tujini.

Kritje potnih stroškov, stroškov prehrane, nastanitve in spremstva: ne

Država zdravljenja: države članice EU

Izvajalec zdravljenja v tujini: izvajalca v tujini poiščete sami, lahko je javni ali zasebni izvajalec