Medsebojno zamenljiva zdravila z najvišjo priznano vrednostjo

Z novembrom 2003 je bil v Sloveniji uveden sistem medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo. To pomeni, da je za določene skupine zdravil z isto učinkovino, jakostjo in farmacevtsko obliko (npr.: tablete, sirup, kapsule) določena najvišja priznana vrednost, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. V kolikor zdravilo presega najvišjo priznano vrednost, zavarovanec doplača do polne cene zdravila, če ne želi prejeti zdravila, ki je v okviru najvišje priznane vrednosti in ga v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Medsebojno zamenljiva zdravila imajo isto učinkovino, hkrati pa dokazano enako (primerljivo) učinkovitost, varnost in kakovost. Seznam medsebojno zamenljivih zdravil pripravlja Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, ZZZS pa na podlagi tega seznama praviloma enkrat na dva meseca določi najvišje priznane vrednosti in sicer na ravni skupin zdravil, določenih z učinkovino, obliko in jakostjo. Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo pa se sproti dopolnjuje z novo razvrščenimi zdravili.

Sistem najvišjih priznanih vrednosti omogoča prihranke pri medsebojno zamenljivih zdravilih, ne da bi s tem zmanjšali kakovost zdravljenja z zdravili ali poslabšali dostopnost do učinkovitih, kakovostnih in varnih zdravil, ki šele prihajajo v Slovenijo. Pomembno je namreč vedeti, da so razlike v cenah med medsebojno zamenljivimi zdravili zgolj posledica dejstva, da jih izdelujejo različni proizvajalci, in njihove poslovne politike, medtem ko so takšna zdravila glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti dokazano zamenljiva. Zato je najbolje, da se odločitev o izbiri ustreznega zdravila zaupa zdravniku in farmacevtu.

Z zmanjšanjem izdatkov za zdravila, ki so že vključena v sheme zdravljenja v Sloveniji, omogočamo vključitev novih in še učinkovitejših zdravil.