Vrste pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo v obsegu, ki ga določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju:

  • pravice do zdravstvenih storitev in
  • pravice do denarnih nadomestil.

Pravice do zdravstvenih storitev obsegajo zdravstvene storitve osnovne zdravstvene dejavnostizobozdravstvene storitvezdravstvene storitve pri institucionalnih izvajalcih ter zdravstvene storitve na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Med pravice do zdravstvenih storitev štejemo še pravico do storitev zdraviliškega zdravljenjastoritev skupinskih zdravstvenih programovstoritev prevoza z reševalnimi in drugimi vozilistoritev zdravljenja v tujinipravico do zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na recept in pravico do medicinskih pripomočkov.

Zavarovane osebe imajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do denarnih nadomestil in sicer:

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in način njihovega uveljavljanja natančneje določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.