Pravice do zdravstvenih storitev pri institucionalnih izvajalcih

Zavarovane osebe imajo pravico do zdravstvene nege, medicinske rehabilitacije in drugih zdravstvenih storitev, ki jih opravljajo institucionalni izvajalci. Med te pravice so vključena tudi zdravila, živila in pripomočki v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in pogodbo z ZZZS.

Dodatne informacije in publikacije

Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev