Nakup medicinskih pripomočkov v drugi državi EU

Medicinske pripomočke, ki so potrošnega značaja in druge medicinske pripomočke, potrebne pri zdravljenju in negi na domu, predpisuje na naročilnico izbrani osebni zdravnik (kot npr. standardni voziček, plenice, vrečke za stomo, lističi za aparat za merjenje glukoze v krivi, obvezilni materiali). Ostale vrste medicinskih pripomočkov (npr. ortoze, slušne aparate, očala) predpisuje zdravnik specialist s svojega delovnega področja. Najzahtevnejše medicinske pripomočke (npr. proteze, določene ortoze in vozičke za najtežje oblike gibalne oviranosti), pri katerih je potrebna timska obravnava, pa predpisuje zdravnik specialist Inštituta RS za rehabilitacijo. ZZZS lahko za predpisovanje posameznih vrst medicinskih pripomočkov pooblasti posamezne zdravnike specialiste, te medicinske pripomočke lahko predpisujejo izključno ti zdravniki, na primer ortopedske čevlje po mavčnem odlitku, inzulinsko črpalko (tudi s sistemom zaprte zanke), sistem za kontinuirano merjenje glukoze, aparate za težave pri dihanju.

Več o pravici do medicinskih pripomočkov

Povračilo stroškov za medicinske pripomočke, kupljene v drugih državah članicah EU

ZZZS vam povrne stroške nabave tistih medicinskih pripomočkov, ki so opredeljeni kot pravica zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen stroškov nakupa:

> medicinskih pripomočkov, ki so predmet izposoje. Trenutno gre za naslednje medicinske pripomočke:

 • koncentrator kisika ali drug vir kisika,
 • aparat za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh (CPAP),
 • posteljne blazine za preprečevanje preležanin – standardne,
 • otroški tricikel,
 • dvigalo za kopalnico,
 • ventilator,
 • standardni voziček na ročni pogon ali standardni voziček za otroka,
 • varovalni posteljni ograjici,
 • trapez za obračanje,
 • aspirator,
 • hoduljo,
 • sobno dvigalo,
 • negovalno posteljo,
 • električno negovalno posteljo s trapezom za obračanje, varovalnima posteljnima ograjicama in posteljno mizico,
 • posteljno mizico,
 • prenosni hrbtni naslon,
 • počivalnik serijsko izdelani,
 • aparat za podporo dihanju s pozitivnim tlakom ob vdihu in izdihu (BIPAP),
 • pulzni oksimeter,
 • izkašljevalnik.

> psa vodiča slepih.

Višina povračila stroškov

Dejanska cena medicinskega pripomočka, kupljenega v drugi državi članici EU, z naslednjimi omejitvami:

 • pri medicinskih pripomočkih, za katere je določen cenovni standard, največ do višine cenovnega standarda v Sloveniji;
 • pri medicinskih pripomočkih oziroma pri serijsko izdelanih pripomočkih (artiklih), za katere je določena pogodbena cena, največ do višine pogodbene cene v Sloveniji;
 • v primerih, ko je ugotovljeno, da je za zavarovano osebo funkcionalno ustrezen le medicinski pripomoček, katerega cena presega cenovni standard oziroma pogodbeno ceno, najnižjo ceno takšnega medicinskega pripomočka.

Postopek povračila stroškov

Povračilo stroškov uveljavljate z vlogo, ki jo vložite pri območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Vloga mora vsebovati tudi:

 • podatke o zavarovani osebi, za katero se uveljavlja povrnitev stroškov,
 • podatke o bančnem računu,
 • izvirnik izdane naročilnice ali naročilnice EU (naročilnica mora biti izdana pred prevzemom medicinskega pripomočka v drugi državi članici EU; naročilnica EU mora biti izdana pred prevzemom medicinskega pripomočka v Sloveniji ali v drugi državi članici EU),
 • račun za kupljeni medicinski pripomoček in
 • morebitno drugo dokumentacijo, če tako zahteva organ.

Če je dokumentacija v tujem jeziku, je na poziv ZZZS potreben tudi prevod v slovenščino.

Vloga

Vlogo lahko oddate preko spletnega obrazca - eVloga.

Vloga za povračilo stroškov nakupa medicinskega pripomočka v drugi državi EU

Informacije o medicinskih pripomočkih