Medicinski pripomočki

Medicinski pripomočki so ena izmed pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih zavarovane osebe potrebujejo za zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo, zdravstveno nego ali paliativno oskrbo. ZZZS zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje pravic do teh medicinskih pripomočkov. 

Podrobnejše informacije:

Pravna podlaga

Podatek o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS

Dodatne informacije in publikacije