Odsotnost od dela in COVID-19

Od 1. aprila 2023 naprej se v skladu s sklepom epidemiološke stroke v Sloveniji bolezen COVID-19 obravnava enako kot druge okužbe dihal. Tako je razlog zadržanosti od dela v primeru okužbe s COVID-19 bolezen in ne izolacija.