Dializne storitve v tujini

Zdravstvene storitve, ki jih potrebujete v določenih časovnih obdobjih, lahko uveljavljate tudi v tujini, če pred odhodom pridobite soglasje ZZZS. Med takšne storitve sodi dializa in še nekatere druge storitve, ki se zagotavljajo v zvezi s kroničnimi ali obstoječimi boleznimi.

  • države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Združeno kraljestvo 

Dializa sodi med nujne zdravstvene storitve, zato jo lahko v teh državah uveljavljate z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Predhodno soglasje ZZZS ni potrebno.

  • države, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju

V Bosni in HercegoviniČrni gori, Severni Makedoniji* ter Srbiji lahko dializo uveljavljate na podlagi predhodnega soglasja ZZZS. ZZZS vam v primeru odobritve izda ustrezno listino: 

  • obrazec SI/BIH 4 za uveljavljanje dialize v Bosni in Hercegovini,
  • obrazec SI/MNE 4A za uveljavljanje dialize v Črni gori,
  • obrazec SI/RM 4 za uveljavljanje dialize v Severni Makedoniji*,
  • obrazec SI/SRB 04 za uveljavljanje dialize v Srbiji.

Na podlagi izdane listine lahko dializo uveljavljate pri izvajalcih, ki so del javne zdravstvene mreže v teh državah.

*V Severni Makedoniji morate, kljub predložitvi obrazca SI/RM 4 v javni zdravstveni mreži, stroške dialize plačati sami. Na ZZZS lahko uveljavljate povračilo teh stroškov

  • ostale države sveta

V ostalih državah sveta morate stroške dialize plačati sami. Na ZZZS lahko uveljavljate povračilo teh stroškov. Več o postopku povračila stroškov.

Pomembno:

Pred odhodom v tujino se morate z ustreznim centrom v drugi državi dogovoriti za termine, ustrezno število ter obliko dializ, ki jih potrebujete.

Seznami dializnih centrov