Zdravila in živila za posebne zdravstvene namene

Zdravila in živila za posebne zdravstvene namene, ki se lahko predpisujejo na zeleni receptni obrazec v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, se razvrščajo na pozitivno listo.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, krije ceno razvrščenega zdravila in živila za posebne zdravstvene namene, v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ):

  • v 100% deležu, če nimajo določene najvišje priznane vrednosti; 
  • zdravila in živila za posebne zdravstvene namene, ki imajo določeno najvišjo priznano vrednost  krije obvezno zdravstveno zavarovanje le do najvišje priznane vrednosti. Za razliko od najvišje priznane vrednosti do polne cene zdravila je zavarovana oseba samoplačnik.

Nerazvrščena zdravila so zdravila, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije in so v celoti samoplačniška. Ta se predpisujejo na beli, samoplačniški receptni obrazec.