Varna in pravilna raba zdravil

Osnovna priporočila za varno in pravilno rabo zdravil

 1. na kaj moramo biti še posebej pozorni pri jemanju zdravil, da bi preprečili zdravstvene težave povezane z zdravili, ki jih trenutno uporabljamo:
  • pri zdravljenju z zdravili ima osrednjo vlogo bolnik, ki mora v procesu zdravljenja prevzeti svoj del odgovornosti za lastno zdravje tako, da polno sodeluje z zdravnikom in farmacevtom ter da v celoti upošteva njihova navodila glede pravilnega odmerjanja zdravil in urnika jemanja zdravil kot tudi da upošteva zdravilom priložena navodila proizvajalca zdravil;
  • zdravila običajno jemljemo ob istem času in v enakih časovnih razmakih;
  • za vsako zdravilo obstajajo tudi navodila, kaj storiti, če pozabimo vzeti zdravilo, ali če pomotoma vzamemo večji odmerek ali več odmerkov od predpisanega;
  • kot uporabniki zdravil ne smemo samovoljno spreminjati odmerkov ali prekiniti zdravljenja brez predhodnega posveta z zdravnikom;
  • zlasti če ste kronični bolnik, vas prosimo, da sami natančno vodite svoj lastni seznam zdravil, s katerimi se trenutno zdravite, ter seznam vseh zdravil, katerih trenutno ne uporabljate vendar jih imate doma na zalogi;
  • tak seznam zdravil ob obisku vedno prinesite k svojemu zdravniku ali farmacevtu – seznam dopolnite vsakokrat, ko dobite novo zdravilo v lekarni;
  • priporočamo vam, da sami ali s pomočjo svojcev vodite tudi svoj lastni dnevnik jemanja zdravil;
  • „Moj seznam zdravil“ in „Moj dnevnik jemanja zdravil“ boste prejeli v ambulanti vašega osebnega zdravnika ali v vaši lekarni oziroma ga preko te spletne strani;
  • vodenje teh evidenc je izrednega pomena za vaše uspešno zdravljenje z zdravili in obenem dokazuje, da se zavedate svoje odgovornosti za lastno zdravje. Za vas je najbolje, da obe evidenci ob obisku vedno predložite tudi vašemu osebnemu zdravniku ali zdravniku specialistu, farmacevtu ali ob vašem sprejemu v bolnišnico. Od maja 2006 se vsa zdravila , ki ste jih v zadnjem letu prejeli iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, zapišejo tudi na čip vaše kartice zdravstvnega zavarovanja, in sicer po tem ko boste kartico potrdili na samopostrežnem terminalu, z nacionalno uvedbo neposrednega (on- line) dostopa do konca leta 2009 pa bodo ti podatki vidni pooblaščenemu zdravniku in farmacevtu neposredno preko varne računalniške povezave. Na ta način želimo v postopkih zdravljenja z zdravili zagotoviti visoko varnost bolnikov, ki zaradi sodobnih terapevtskih pristopov uporabljajovedno več zdravil. Pred predpisovanjem novih zdravil morate zdravnika odkrito seznaniti, ali ste vsa zdravila jemali v skladu z njegovimi navodili; zamolčani podatki o večjih ali manjših odmerkih zdravil, nerednem jemanju ali celo ne-jemanju zdravil lahko vplivajo na neustrezno in nepotrebno zdravljenje z zdravili, kar ima lahko za vaše zdravje nevarne škodljive posledice;
  • o morebitnih neželenih (stranskih) učinkih zaradi jemanja zdravil morate obvezno poročati vašemu zdravniku in farmacevtu; neželeni (stranski) učinki so verjetnejši pri hkratnem jemanju večih zdravil;
  • v primeru terapije z večimi zdravili bodite pozorni, da ne bi zamenjali dveh različnih zdravil, saj lahko to škodljivo vpliva na vaše zdravje;
  • vi še posebej bodite pozorni, kadar vam zdravnik predpiše na recept zdravilo s splošnim (nezaščitenim) imenom. Vsa zdravila, ki imajo isto splošno ime, imajo isti učinek. Pomembno je, da zaradi lastne varnosti, hkrati ne uporabljate dveh zdravil z enakim splošnim imenom, ki se razlikujeta le v lastniškem imenu. Splošno ime zdravila je vedno napisano na vsakem omotu (škatlici) zdravila pod latniškim imenom imenom. Ob prejemu vsakega novega zdravila, ki ga še ne poznate, se o uporabi natančno posvetujte s farmacevtom v lekarni in se prepričajte, da zdravila z isto učinkovino še nimate doma. Če ste v dvomih, vzemite škatlico zdravila in se ponovno prepričajte v najbližji lekarni;
 2. na kaj moramo biti še posebej pozorni v zvezi z zalogami zdravil na domu:
  • vodite svoj lastni seznam zdravil tudi za vsa zdravila, ki jih hranite doma in ki jih trenutno ne uporabljate; zdravila shranjujte v skladu s priloženimi navodili;
  • večinoma se zdravila shranjujejo pri sobni temperaturi do 25 C, v suhem prostoru in zaščiteno pred sončno svetlobo – ne shranjujte zdravil v vlažnih prostorih (kopalnicah, kuhinjah…);
  • vsaj enkrat letno preverite primernost shranjenih zdravil in se pri tem posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom;
  • ne ustvarjajte si nepotrebnih zalog zdravil, saj je velika večina zdravil vedno na zalogi v lekarni;
  • zdravila so uporabna samo do roka, ki je zapisan na vsaki škatlici zdravila; po preteku tega roka zdravila nikakor ne smete več uporabljati;
  • po preteku roka uporabnosti neporabljenih zdravil ne smete odvreči v okolje (na primer smetnjake ali odplakniti v kanalizacijo) ali jih celo oddati v nadaljno uporabo sorodnikom, prijateljem ali znancem, temveč jih morate oddati v za to posebej namenjene zbiralnike komunalnih odpadkov v vašem regionalnem komunalnem podjetju, kjer bodo poskrbeli za njihovo strokovno uničenje;
  • povezava na seznam pooblaščenih zbiralcev zdravstvenih odpadkov v Sloveniji, ki ga objavlja Agencija za okolje ali v lekarnah skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili;
 3. kako lahko zmanjšamo zdravstveno in ekonomsko škodo zaradi zdravstvenih težav povezanih z zdravili in zaradi neporabljenih zdravil na domu:
  • zdravila žal nimajo samo pozitivnih učinkov, ampak imajo lahko tudi nekatere škodljive in neželene učinke na vaše zdravje, zato dosledno upoštevajte priporočila za varno in pravilno rabo zdravil ter zdravstvene delavce pravočasno obveščajte o vašem zaznavanju neželenih (stranskih) učinkov zdravil;
  • z zdravim načinom življenja (telesna dejavnost, zdrava prehrana, nekajenje, zmerno pitje alkohola, obvladovanje stresa) in z natančnim vodenjem „Mojega seznama zdravil“ in „Mojega dnevnika jemanja zdravil“ boste v največji meri sami prispevali k ohranitvi in okrepitvi svojega zdravja in k uspešnejšemu zdravljenju z zdravili;
  • zdravnik je pri izbiri ustrezne terapije strokovno avtonomen, zato ni nobenega razloga, da bi od njega zahtevali nepotrebna zdravila “za vsak primer” ali zdravila v večjih količinah pred dopustom, razen če ste kronični bolnik in je vaša diagnoza ter terapija nedvoumno potrjena;
  • v kolikor bi v Sloveniji zmanjšali pogostnost težav povezanih z zdravili in neporabljenimi zdravil vsaj za 50%, bi lahko zdravstvu zagotovili finančna sredstva, s katerimi bi lahko težkim bolnikom zagotovili hitrejši dostop do najsodobnejših bioloških zdravil, pomembno skrajšali številne čakalne dobe in bolnikom omogočili bolj kakovostno zdravljenje.