Otroci do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje

 1. Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje (prijava, sprememba in odjava iz zavarovanja)

  Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 2. Šifra podlage za zavarovanje in vrste zavarovanj 

  Otrok iz 24. točke 15. člena ZZVZZ je v zavarovanje vključen po šifri podlage za zavarovanje 033.

  Ta šifra podlage za zavarovanje vključuje samo obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 3. Trajanje zavarovalnega razmerja

  Otrok iz 24. točke 15. člena ZZVZZ je po tej podlagi zavarovan, dokler ne izpolni pogojev za zavarovanje po drugi podlagi, vendar najdlje do 18. leta starosti.

 4. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

  Zavarovanec iz 24. točke 15. člena ZZVZZ je zavarovan za pravico do plačila zdravstvenih storitev, medicinskih pripomočkov, zdravil in živil za posebne zdravstvene namene (več o teh pravicah na tej povezavi, pod naslovom posameznih pravic) in pravico do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.

  Te pravice se uveljavljajo v obsegu in skladno s pogoji, določenimi v ZZVZZ in Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.

  Zavarovanci iz 24. točke 15. člena ZZVZZ imajo plačilo zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotovljeno v celoti iz tega zavarovanja. Zato ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 5. Navodila in druga pojasnila 
  Zavarovaje otroka, mlajšega od 6 let in zavarovanje pastorka, ki ima v Sloveniji le začasno prebivališče​​​​​​​