Najvišje priznane vrednosti za terapevtske skupine zdravil

Terapevtske skupine zdravil in najvišje priznane vrednosti

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je leta 2003 uvedel sistem najvišjih priznanih vrednosti za medsebojno zamenljiva zdravila. To pomeni, da obvezno zdravstveno zavarovanje krije zdravila z enako učinkovino do določene vrednosti. To je tako imenovana najvišja priznana vrednost (v nadaljevanju: NPV), ki je postavljena na ceno najcenejšega zdravila v skupini. Ta pristop je zelo pomemben za zniževanje cen zdravil in s tem za obvladovanje izdatkov za zdravila in je omogočil, da imamo v Sloveniji širok nabor sodobnih zdravil. Zaradi vse težje ekonomske situacije, vse večjih potreb zdravstvenega varstva  in vse dražjih zdravil je bilo potrebno uvesti učinkovitejši sistem za obvladovanje izdatkov. Sistem NPV od oktobra 2013 vključuje večje skupine zdravil, tako imenovane terapevtske skupine zdravil. Osnovni namen sistema NPV je namreč ohranjanje bogatega nabora razvrščenih zdravil, kar ne bi bilo več mogoče brez novega obvladovalnega mehanizma, ki ga poznajo številne evropske države, med drugim tudi številne bogatejše države, kot sta na primer Nizozemska in Nemčija.

Pravne podlage

Pravna podlaga za uvedbo sistema NPV za terapevtske skupine zdravil je Zakon za uravnoteženje javnih financ [1] v 3. in 4. členu. Na njegovi podlagi je bil sprejet novi Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo [2], ki natančneje določa tudi postopke oblikovanja terapevtskih skupin zdravil.

Določanje terapevtskih skupin zdravil in NPV

ZZZS določa terapevtske skupine zdravil na lastno pobudo in na osnovi mnenja neodvisnih strokovnjakov Komisije za razvrščanje zdravil na listo. Merila za določanje so terapevtska indikacija in merila za razvrščanje zdravil na listo, kot so terapevtski pomen zdravil, njihova relativna terapevtska vrednost, ocena farmakoekonomskih podatkov, podatki in ocene referenčnih virov, itd. Terapevtska skupina vsebuje zdravila z različnimi učinkovinami, ki imajo isto terapevtsko indikacijo in druge primerljive lastnosti, a tudi različne cene. Vključi se lahko posamezna zdravila in kombinirana zdravila, ki vsebujejo več učinkovin. Zanje se določi enotna cena oz. NPV, ki jo krije zdravstveno zavarovanje. NPV se določi na zdravilu z najboljšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja. Sistem omogoča določene prilagoditve NPV in vsebuje varovalke, ki zagotavljajo, da se NPV postavi na eno od zdravil, ki se najpogosteje predpisujejo.

Postopki, objava

Postopek določanja terapevtskih skupin zdravil je ločen od postopka določanja NPV. Ko komisija za razvrščanje zdravil na listo določi terapevtsko skupino zdravil, jo sprejme upravni odbor ZZZS. Vsaka nova terapevtska skupina zdravil z obrazložitvijo se objavi na spletni strani v e- gradivih, Pravni akti, Pravni akti - Sklep Upravnega odbora ZZZS. Nove terapevtske skupine zdravil se vključujejo v sistem NPV ob rednih dvomesečnih objavah NPV.

Informiranje

Centralna baza zdravil vsebuje poleg številnih podatkov o zdravilih tudi podatke o terapevtskih skupinah zdravil. Vsebuje podatke o:

 • morebitni vključenosti zdravila v terapevtski skupini zdravil,
 • morebitni vključenosti zdravila v seznam medsebojno zamenljivih zdravil,
 • v primeru, da je zdravilo v terapevtski skupini, povezavo nanjo,
 • seznam vseh terapevtskih skupin zdravil,
 • informativno doplačilo.

Informativno doplačilo, navedeno v Centralni bazi zdravil, je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali v seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo; dodan je DDV. Zaradi pogostih sprememb cen zdravil in zalog v lekarnah je doplačilo za posamezno zdravilo lahko drugačno od prikazanega. Zaradi velikega števila zdravil in hitro spreminjajočih se cen zdravil je smiselno, da cene preverjate le v Centralni bazi zdravil.

Predpis zdravil in izdajanje v lekarni

Z vidika varnosti je pomembno, da ohranjate svoja zdravila, če so učinkovita in jih dobro prenašate. Zato naj bo vsaka menjava dobro pretehtana in obrazložena. Medtem ko lahko medsebojno zamenljiva zdravila menja farmacevt v lekarni, lahko zdravila iz terapevtske skupine zdravil menja le zdravnik. V tem primeru mora predpisati recept za drugo zdravilo. Predpostavljamo, da se bo velika večina cen zdravil prilagodila NPV, kar pomeni, da bodo doplačila redkokdaj potrebna. Sistem NPV namreč teče že od leta 2003 in doplačila se pojavljajo, a le obdobno, za redka zdravila in običajno v nizkih zneskih. Zato predlagamo, da se za menjavo zdravil odločite le izjemoma. Če niste pripravljeni doplačati za vaša zdravila, morate to zdravniku povedati, preden vam jih predpiše. Če boste namreč doplačilo zavrnili v lekarni, boste morali k zdravniku po recept za zdravilo brez doplačila.

Predlagamo, da skrbno vodite svoj seznam vseh zdravil, ki jih jemljete. Vanj zabeležite vsako spremembo. S pomočjo natančno izpolnjenega seznama zdravil se boste lahko z zdravnikom lažje pogovarjali o vseh vprašanjih v zvezi z zdravili. Lahko si ga stiskate s spletnega naslova Tiskana in druga promocijska gradiva za varno in pravilno rabo zdravil, kjer so na voljo še druge informacije in publikacije na temo varnega jemanja zdravil.

Obnovljivi recept

Če je zdravilo predpisano na obnovljivi recept, se ob vsaki izdaji upošteva trenutno veljavno stanje glede razvrstitve, omejitev predpisovanja, NPV in doplačil. Lahko se zgodi, da je zdravilo ob enem dvigu treba doplačati, ob drugem pa ne. Če se zaradi doplačila odločite zamenjati zdravilo, farmacevt obnovljivi recept zaključi. V tem primeru morate k zdravniku, da vam predpiše recept za drugo zdravilo.

Cene zdravil in doplačila

Cene zdravil določajo proizvajalci – farmacevtske družbe oziroma njihovi zastopniki v Sloveniji. Določajo jih na podlagi predpisov in dogovorov z ZZZS. Vse cene, določene s predpisi in dogovorjene z ZZZS, so vključene v Centralno bazo zdravil. Če je cena zdravila v lekarni drugačna kot v Centralni bazi zdravil in želite glede tega pojasnilo, se obrnite na proizvajalca zdravila oziroma njegovega zastopnika. ZZZS objavlja terapevtske skupine zdravil in NPV vsaj 3 tedne pred uveljavitvijo, kar omogoča, da proizvajalci zdravil oz. njihovi zastopniki pravi čas prilagodijo cene svojih zdravil na nove NPV. Če želite informacije v zvezi z doplačilom za konkretno zdravilo, se obrnite na njegovega proizvajalca oz. zastopnika v Sloveniji.

Terapevtske skupine zdravil

Zdravila iz terapevtske skupine zaviralcev protonske črpalke, delujejo na zmanjšanje nastajanja kisline v želodcu.

Uporabljajo se za zdravljenje naslednjih bolezni:

 • gastroezofagealne refluksne bolezni (GERB),
 • razjed na dvanajstniku ali želodcu,
 • razjed zaradi okužbe z bakterijo Helicobacter pylori in
 • razjed na želodcu, ki so posledica jemanja nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID), acetilsalicilne kisline in drugih zdravil, ki lahko poškodujejo želodčno sluznico.

Zdravila se lahko uporablja tudi za preprečitev:

 • nastanka razjed pri jemanju NSAID, acetilsalicilne kisline in drugih zdravil, ki lahko poškodujejo želodčno sluznico ter
 • čezmernega izločanja želodčne kisline.

Terapevtska skupina zdravil zaviralcev protonske črpalke vsebuje naslednje učinkovine, razdeljene v tri razrede primerljivih odmerkov:

 

PRIMERLJIVI ODMERKI

ATCUčinkovinaRazred 1 polovični odmerekRazred 1 običajni odmerekRazred 2 dvakratni odmerek
A02BC01omeprazol10 mg20 mg40 mg
A02BC02pantoprazol 20 mg40 mg
A02BC03lansoprazol 15 mg30 mg
A02BC05esomeprazol 20 mg40 mg

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC :

Druge povezave:

 

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil zaviralcev angiotenzinske konvertaze znižujejo povišan krvni tlak.

Poleg tega se jih uporablja tudi za:

 • zdravljenje in preprečevanje srčnega popuščanja
 • zdravljenje in preprečevanje miokardnega infarkta
 • zdravljenje ledvičnih zapletov pri sladkorni bolezni.

Terapevtska skupina zdravil zaviralcev angiotenzinske konvertaze vsebuje naslednje učinkovine, razdeljene v štiri razrede primerljivih odmerkov:

 

PRIMERLJIVI ODMERKI
(znižanje povišanega krvnega tlaka)

ATCUčinkovinaRazred 1Razred 2Razred 3Razred 4
C09AA01kaptopril  25 mg 
C09AA02enalapril2,5 mg5 mg10 mg20 mg
C09AA04perindopril 2 mg (2,5 mg)4 mg (5 mg)8 mg (10 mg)
C09AA05ramipril1,25 mg2,5 mg5 mg10 mg
C09AA09fozinopril  10 mg20 mg
C09AA10trandolapril 0,5 mg2 mg4 mg
C09AA15zofenopril 7,5 mg 30 mg
C09BA02enalapril in
hidroklorotiazid
  10 mg/12,5 mg,
10 mg/25 mg
20 mg/12,5 mg
C09BA03lizinopril in
hidroklorotiazid
   20 mg/12,5 mg
C09BA02enalapril in
hidroklorotiazid
  10 mg/12,5 mg,
10 mg/25 mg
20 mg/12,5 mg
C09BA03lizinopril in
hidroklorotiazid
   20 mg/12,5 mg
C09BA04perindopril in
indapamid
 2 mg (2,5 mg)/0,625 mg4 mg (5 mg)/1,25 mg8 mg (10 mg)/2,5 mg
C09BA05ramipril in
hidroklorotiazid
 2,5 mg/12,5 mg5mg/25 mg 
C09BA09fozinopril in
hidroklorotiazid
   20 mg/12,5 mg
C09BA15zofenopril in
hidroklorotiazid
   30 mg/12,5 mg
C09BB02enalapril in
lerkanidipin
  10 mg/10 mg20 mg/10 mg
C09BB04perindopril in amlodipin  4 mg (5 mg)/5 mg,
4 mg (5 mg)/10 mg
8 mg (10 mg)/5 mg,
8 mg (10 mg)/10 mg
C09BB07ramipril in
amlodipin
 2,5 mg/5 mg5 mg/5 mg
5 mg/10 mg
10 mg/5 mg
10 mg/10 mg
C09BB10trandolapril in
verapamil
  2 mg/180 mg
2mg/240 mg
4 mg/240 mg
C09BX01perindopril,
indapamid in
amlodipin
  2 (2,5) mg/0,625 mg/5 mg5 mg/1,25mg/5 mg
5 mg/1,25 mg/10 mg
10 mg/2,5 mg/5 mg
10 mg/2,5 mg/10 mg
C09BX02perindopril in bisoprolol  5 mg/5 mg
5 mg/10 mg
10 mg/5 mg
10 mg/10 mg

V terapevtski skupini zdravil zaviralcev angiotenzinske konvertaze je enokomponentno zdravilo z najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja na podlagi cen primerljivih odmerkov zdravil, zdravilo, ki vsebuje učinkovino ramipril.

Prikaz skupin po ATC:

Druge povezave:

 

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil za zniževanje holesterola, delujejo na zmanjšanje koncentracije holesterola v krvi.

Terapevtska skupina zdravil za zniževanje holesterola vsebuje naslednje učinkovine, razdeljene v štiri razrede primerljivih odmerkov:

 

PRIMERLJIVI ODMERKI
(znižanje koncentracije holesterola)

ATCUčinkovinaRazred 1
do 29%
Razred 2
30 - 39%
Razred 3
40 - 49%
Razred 4
50% in več
C10AA01simvastatin10 mg20 mg, 40 mg 
C10AA03pravastatin20 mg40 mg  
C10AA04fluvastatin 80 mg  
C10AA05atorvastatin 10 mg20 mg
40 mg
80 mg
C10AA07rosuvastatin 5 mg10 mg
15 mg
20 mg
30 mg
40 mg
C10AX09ezetimib10 mg   
C10BA02simvastatin in
ezetimib
  10 mg/10 mg20 mg/10 mg
40 mg/10 mg
C10BA04simvastatin in
fenofibrat
 20 mg/145 mg
40 mg/145 mg
  
C10BA06rosuvastatin in ezetimib   10 mg/10 mg
C10BX03atorvastatin in
amlodipin
 10 mg/5 mg,
10 mg/10 mg
  
C10BX09rosuvastatin in amlodipin  10 mg/5 mg
15 mg/5 mg
20 mg/5 mg
20 mg/10 mg
C10BX10rosuvastatin in valsartan  10 mg/80 mg
10 mg/160 mg
20 mg/80 mg
20 mg/160 mg
C10BX11atorvastatin, perindopril in amlodipin 

 10 m/5 mg/5 mg

20 mg/5 mg/5 mg
20 mg/10 mg/5 mg
20 mg/10 mg/10 mg
40 mg/10 mg/10 mg  
 

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti, farmacevtskih oblikah in načinu uporabe, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto zdravilo izmed enokomponentnih statinov:

 • atorvastatin, 
 • rosuvastatin, 

z najnižjo ceno primerljivega odmerka.
V razredu 1: znižanje holesterola LDL do 29 %, ni učinkovin atorvastatin in rosuvastatin, zato je referenčno zdravilo tisto zdravilo izmed enokomponentnih statinov:

 • simvastatin, 
 • pravastatin, 

z najnižjo ceno primerljivega odmerka. 

Prikaz skupin po ATC:

Druge povezave:

Zdravila z acetilsalicilno kislino 100 mg se uporabljajo za preprečevanje ponovitve srčnega infarkta in možganske kapi.

SKUPNO
Terapevtska skupina zdravil z acetilsalicilno kislino 100 mg vsebuje le eno učinkovino, acetilsalicilno kislino. Obsega enoten razred primerljivih odmerkov:

ATCUčinkovinaPrimerljivi odmerek
B01AC06acetilsalicilna kislina100 mg

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC:

Druge povezave:

Zdravila z imatinibom se uporabljajo za zdravljenje levkemije.

SKUPNO
Terapevtska skupina zdravil z imatinibom vsebuje le eno učinkovino, imatinib. Razdeljena je v dva razreda primerljivih odmerkov:

 

Primerljivi odmerki

ATCUčinkovinaRazred 1Razred 2
L01XE01imatinib100 mg400 mg

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC:

Druge povezave:

Zdravila s triptani

Zdravila s triptani se uporabljajo za zdravljenje migrene.

SKUPNO
Terapevtska skupina zdravil s triptani vsebuje naslednje učinkovine, razdeljene v dva razreda primerljivih odmerkov:

 

Primerljivi odmerki

ATCUčinkovinaRazred 1Razred 2
N02CC01sumatriptan50 mg100 mg
N02CC02naratriptan2,5 mg 
N02CC03zolmitriptan2,5 mg 
N02CC04rizatriptan5 mg10 mg
N02CC06eletriptan20 mg40 mg
N02CC07frovatriptan2,5 mg 

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti, farmacevtskih oblik in načina uporabe, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC:

Druge povezave:

Zdravila z lokalnim delovanjem za zdravljenje glavkoma se uporabljajo za zdravljenje povišanega očesnega tlaka pri bolnikih z glavkomom. Terapevtska skupina zdravil z lokalnim delovanjem za zdravljenje glavkoma vsebuje naslednje učinkovine, uvrščene v enotni razred primerljivih odmerkov:
 

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
S01EA05brimonidin2 mg/ml0,2 ml (4 kapljice)
S01EC03dorzolamid20 mg/ml0,3 ml (6 kapljic)
S01EC54brinzolamid10 mg/ml0,2 ml (4 kapljice)
S01EC04brinzolamid in brimonidin10 mg/ml in 2 mg/ml0,2 ml (4 kapljice)
S01ED01timolol2,5 mg/ml0,1 ml (2 kapljici)
S01ED01timolol5 mg/ml0,2 ml (4 kapljice)
S01ED02betaksolol2,5 mg/ml0,2 ml (4 kapljice)
S01ED02betaksolol5 mg/ml0,2 ml (4 kapljice)
S01ED51brinzolamid in timolol10 mg/ml in 5 mg/ml0,2 ml (4 kapljice)
S01ED51bimatoprost in timolol0,3 mg/ml in 5 mg/ml0,1 ml (2 kapljici)
S01ED51brimonidin in timolol2 mg/ml in 5 mg/ml0,2 ml (4 kapljice)
S01ED51dorzolamid in timolol20 mg/ml in 5 mg/ml0,2 ml (4 kapljice)
oziroma 2 vsebnika
S01ED51latanoprost in timolol0,05 mg/ml in 5 mg/ml0,1 ml (2 kapljici)
S01ED51travoprost in timolol40 mcg/ml in 5 mg/ml0,1 ml (2 kapljici)
S01ED51tafluprost in timolol0,015 mg/ml in 5 mg/ml1 vsebnik
S01EE01latanoprost50 mcg/ml0,1 ml (2 kapljic)
oziroma 1 vsebnik
S01EE03bimatoprost0,1 mg/ml0,1 ml (2 kapljici)
S01EE03bimatoprost0,3 mg/ml1 vsebnik
S01EE04travoprost40 mcg/ml0,1 ml (2 kapljici)
S01EE05tafluprost15 mgc/ml1 vsebnik

V terapevtski skupini zdravil z lokalnim delovanjem za zdravljenje glavkoma je enokomponentno zdravilo z najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja na podlagi cen primerljivih odmerkov zdravil, zdravilo, ki vsebuje učinkovino latanoprost.

Prikaz skupin po ATC:

Druge povezave:

Zdravila z lokalnim delovanjem za zdravljenje alergijskega rinitisa se uporabljajo za zdravljenje simptomov alergijskega rinitisa.

Terapevtska skupina zdravil z lokalnim delovanjem za zdravljenje alergijskega rinitisa vsebuje naslednje učinkovine, uvrščene v enotni razred primerljivih odmerkov:
 

ATCUČINKOVINAJAKOSTPRIMERLJIVI ODMEREK
R01AD05budezonid50 mcg/vpih0,2000 mg
R01AD08flutikazon50 mcg/vpih0,2000 mg
R01AD09mometazon50 mcg/vpih0,2000 mg
R01AD12flutikazonfuroat27,5 mcg/vpih0,1100 mg
R01AD58flutikazon in azelastin50 mcg in 137 mcg/vpih4 vpihi

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC:

Druge povezave:

Zdravila s somatropinom se uporabljajo za zdravljenje motnje rasti zaradi nezadostnega izločanja rastnega hormona.

Terapevtska skupina zdravil s somatropinom vsebuje učinkovino somatropin, uvrščeno v enotni razred primerljivih odmerkov:

ATCUČINKOVINAJAKOSTPRIMERLJIVI ODMEREK
 H01AC01somatropin5 mg/1,5 ml2 i.e.
 H01AC01somatropin10 mg/1,5 ml2 i.e.
 H01AC01somatropin15 mg/1,5 ml2 i.e.
 H01AC01somatropin6 mg2 i.e.
 H01AC01somatropin12 mg2 i.e.
 H01AC01somatropin5,3 mg/ml2 i.e.
 H01AC01somatropin12 mg/ml2 i.e.

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo tisto, z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC
-    H01AC01 (somatropin)

Druge povezave:
-    Sklep o določitvi terapevtske skupine zdravil
-    Sklep o določitvi najvišje priznane vrednosti

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil inhalacijskih glukokortikoidov se uporabljajo za zdravljenje astme.


Terapevtska skupina zdravil inhalacijskih glukokortikoidov vsebuje naslednje učinkovine, razdeljene v tri razrede primerljivih odmerkov za zdravljenje blage, zmerne in hude astme:

Razred 1: nizki odmerki

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
R03BA05flutikazon   50 mcg/odmerek4 odmerki
R03BA05flutikazon100 mcg/odmerek2 odmerka
R03BA07mometazon   200 mcg/odmerek1 odmerek
R03BA08ciklesonid80 mcg/odmerek1 odmerek

Razred 2: srednji odmerki

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
R03BA02budezonid  200 mcg/odmerek4 odmerki
R03BA05flutikazon125 mcg/odmerek4 odmerki
R03BA05flutikazon  250 mcg/odmerek2 odmerek
R03BA07mometazon   400 mcg/odmerek1 odmerek
R03BA08ciklesonid160 mcg/odmerek1 odmerek

Razred 3: visoki odmerki

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
R03BA05flutikazon500 mcg/odmerek2 odmerka

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC

Druge povezave:

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil kombinacij adrenergikov in inhalacijskih glukokortikoidov se uporabljajo za zdravljenje astme in KOPB (kronične obstruktivne pljučne bolezni).

Terapevtska skupina zdravil kombinacij adrenergikov in inhalacijskih glukokortikoidov vsebuje naslednje učinkovine, razdeljene v tri razrede primerljivih odmerkov za zdravljenje blage, zmerne in hude astme:

Razred 1: nizki odmerki

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
R03AK06salmeterol in flutikazon25 mcg/50 mcg/odmerek4 odmerki
R03AK06salmeterol in flutikazon50 mcg/100 mcg/odmerek2 odmerka
R03AK07budezonid in formoterol80 mcg/4,5 mcg/odmerek4 odmerki

Razred 2: srednji odmerki

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
R03AK06salmeterol in flutikazon25 mcg/125 mcg/odmerek4 odmerki
R03AK06salmeterol in flutikazon50 mcg/250 mcg/odmerek2 odmerka
R03AK07budezonid in formoterol160 mcg/4,5 mcg/odmerek4 odmerki
R03AK08beklometazon in formoterol     100 mcg/6 mcg/odmerek4 odmerki
R03AK10vilanterol in flutikazonfuroat92 mcg/22 mcg/odmerek1 odmerek

Razred 3: visoki odmerki

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
R03AK06salmeterol in flutikazon25 mcg/250 mcg/odmerek4 odmerki
R03AK06salmeterol in flutikazon50 mcg/500 mcg/odmerek2 odmerka
R03AK07budezonid in formoterol320 mcg/9 mcg/odmerek2 odmerka
R03AK08beklometazon in formoterol 200 mcg/6 mcg/odmerek4 odmerki
R03AK10vilanterol in flutikazonfuroat184 mcg/22 mcg/odmerek1 odmerek

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC

Druge povezave:

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil s filgrastimom se uporabljajo za zdravljenje nevtropenije (skrajšanje trajanja zmanjšanja števila belih krvnih celic), ki nastane pri odraslih bolnikih, ki prejemajo citotoksično kemoterapijo za maligne tvorbe, posledica pa je slabša sposobnost telesa za obrambo pred okužbami.

 
Terapevtska skupina zdravil s filgrastimom vsebuje le učinkovino filgrastim. Razdeljena je v dva razreda primerljivih odmerkov:

 

Primerljivi odmerki

ATCUčinkovina

Razred 1

nižji odmerki

Razred 2

višji odmerki

L03AA02filgrastim30 M e./0,5 ml48 M e./0,5 ml

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti, farmacevtskih oblikah in načinu uporabe, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC

Druge povezave:

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil z dolgo delujočimi oblikami filgrastima se uporabljajo za zdravljenje nevtropenije (skrajšanje trajanja zmanjšanja števila belih krvnih celic), ki nastane pri odraslih bolnikih, ki prejemajo citotoksično kemoterapijo za maligne tvorbe, posledica pa je slabša sposobnost telesa za obrambo pred okužbami. 

Terapevtska skupina zdravil z dolgo delujočimi oblikami filgrastima vsebuje naslednje učinkovine, v enotnem razredu primerljivih odmerkov: 

 

PRIMERLJIVI ODMERKI

(skrajšanje trajanja zmanjšanja števila belih krvnih celic)

ATCUčinkovina

ENOTNI RAZRED

L03AA13pegfilgrastim6 mg/0,6 ml
L03AA14lipegfilgrastim6 mg/0,6 ml

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti, farmacevtskih oblikah in načinu uporabe, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC

Druge povezave:

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil antagonistov angiotenzina II znižujejo povišan krvni tlak. Poleg tega se jih uporablja tudi za:

 1. zdravljenje ledvične bolezni pri odraslih bolnikih s povišanim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo tipa 2,
 2. zdravljenje povišanega krvnega tlaka pri otrocih in mladostnikih,
 3. zdravljenje odraslih bolnikov s srčnim popuščanjem po nedavnem miokardnem infarktu,
 4. zdravljenje odraslih bolnikov s srčnim popuščanjem, ki ne prenesejo drugih zdravil za zniževanje krvnega tlaka,
 5. zmanjšanje tveganja za možgansko kap pri odraslih bolnikih s povišanim krvnim tlakom,
 6. preprečevanje srčnožilnih bolezni.

Terapevtska skupina zdravil antagonistov angiotenzina II vsebuje naslednje učinkovine, razdeljene v štiri razrede primerljivih odmerkov:

 

 

PRIMERLJIVI ODMERKI
(znižanje povišanega krvnega tlaka)

ATCUČINKOVINARAZRED 1
polovični odmerki
RAZRED 2
običajni odmerki
RAZRED 3
dvakratni odmerki
RAZRED 4
trikratni odmerki
C09CA01losartan 50 mg100 mg320 mg
C09CA03valsartan40 mg80 mg160 mg 
C09CA04irbesartan 150 mg300 mg 
C09CA06kandesartan4 mg8 mg16 mg32 mg
C09CA07telmisartan 40 mg80 mg 
C09DA01losartan in hidroklorotiazid 50 mg/12,5 mg

100 mg/12,5 mg
100 mg/25 mg

 
C09DA03valsartan in hidroklorotiazid 80 mg/12,5 mg

160 mg/12,5 mg
160 mg/25 mg

320 mg/12,5 mg
320 mg/25 mg

C09DA04irbesartan in hidroklorotiazid 150 mg/12,5 mg

300 mg/12,5 mg
300 mg/25 mg

 

C09DA06kandesartan in hidroklorotiazid  16 mg/12,5 mg

32 mg/12,5 mg
32 mg/25 mg

C09DA07telmisartan in hidroklorotiazid 40 mg/12,5 mg

80 mg/12,5 mg
80 mg/25 mg

 
C09DB01valsartan in amlodipin 80 mg/5 mg

160 mg/5 mg
160 mg/10 mg

 
C09DB04rosuvastatin in valsartan 40 mg/5 mg
40 mg/10 mg
80 mg/5 mg
80 mg/10 mg
 
C09DB07kandesartan in amlodipin 8 mg/5 mg
8 mg/10 mg
16 mg/5 mg
16 mg/10 mg
 
C09DX01valsartan, amlodipin in hidroklorotiazid  160 mg/5 mg/12,5 mg
160 mg/10 mg/12,5 mg
160 mg/5 mg/25 mg
320 mg/10 mg/25 mg

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti, farmacevtskih oblikah in načinu uporabe, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto zdravilo izmed enokomponentnih učinkovin:

 • losatran, 
 • valsartan, 
 • telmisartan, 
 • kandesartan, 

z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

 

Prikaz skupin po ATC

Druge povezave:

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil z inhalacijskimi adrenergiki v kombinaciji z antiholinergiki, vključno s kortikosteroidi v trojnih kombinacijah se uporabljajo za zdravljenje KOPB (kronične obstruktivne pljučne bolezni).

Terapevtska skupina zdravil inhalacijskih adrenergikov v kombinaciji z antiholinergiki, vključno s kortikosteroidi v trojnih kombinacijah vsebuje naslednje kombinacije učinkovin v enotnem razredu primerljivih odmerkov za zdravljenje KOPB:

PRIMERLJIVI ODMERKI

ATCUčinkovina/kombinacija učinkovinJakostPrimerljivi odmerek
R03AL03umeklidinij in vilanterol55 mcg/22 mcg1 odmerek
R03AL04indakaterol in glikopironij85 mcg/43 mcg1 kapsula
R03AL05aklidinijev bromid in formoterol340 mcg/12 mcg2 odmerka
R03AL06tiotropijev bromid in olodaterol2,5 mcg/2,5 mcg2 odmerka
R03AL08flutikazon, umeklidinij in vilanterol92 mcg/55 mcg/22 mcg1 odmerek
R03AL09beklometazon, formoterol in glikopironijev bromid87 mcg/12 mcg/5 mcg4 odmerki

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in po farmacevtskih oblikah, zato je referenčno zdravilo tisto, ki vsebuje kombinacijo učinkovin umeklidinij in vilanterol, indakaterol in glikopironij ali olodaterol in tiotropijev bromid in ima najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC
-    R03AL03 (umeklidinij in vilanterol)
-    R03AL04 (indakaterol in glikopironij)
-    R03AL05 (aklidinijev bromid in formoterol)
-    R03AL06 (tiotropijev bromid in olodaterol)
-    R03AL08 (flutikazon, umeklidinij in vilanterol)
-    R03AL09 (beklometazon, formoterol in glikopironijev bromid)

Druge povezave:
-    Sklep o določitvi terapevtske skupine zdravil 
-    Sklep o določitvi najvišje priznane vrednosti 

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil nizkomolekularnih heparinov se uporabljajo za zdravljenje trombemboličnih bolezni.

Terapevtska skupina zdravil nizkomolekularnih heparinov vsebuje naslednje učinkovine, razdeljene v sedem razredov primerljivih odmerkov za zdravljenje trombemboličnih bolezni:

PRIMERLJIVI ODMERKI

Razred 1:

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
B01AB04dalteparin2.500 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB05enoksaparin2.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB06nadroparin2.850 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga

Razred 2:

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
B01AB04dalteparin5.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB05enoksaparin4.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB06nadroparin3.800 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB06nadroparin5.700 i.e1 napolnjena injekcijska brizga

Razred 3:

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
B01AB04dalteparin7.500 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB05enoksaparin6.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB06nadroparin7.600 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga

Razred 4:

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
B01AB04dalteparin10.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB05enoksaparin8.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB06nadroparin9.500 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga

Razred 5:

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
B01AB04dalteparin12.500 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB05enoksaparin10.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB06nadroparin11.400 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga

Razred 6:

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
B01AB04dalteparin15.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB05enoksaparin12.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB06nadroparin15.200 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga

Razred 7:

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
B01AB04dalteparin18.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB05enoksaparin15.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga
B01AB06nadroparin19.000 i.e.1 napolnjena injekcijska brizga

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC
-    B01AB04 (dalteparin)
-    B01AB05 (enoksaparin)
-    B01AB06 (nadroparin)

Druge povezave:
-    Sklep o določitvi terapevtske skupine zdravil 
-    Sklep o določitvi najvišje priznane vrednosti 

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil z adalimumabom se uporabljajo za zdravljenje avtoimunih bolezni, kot so: revmatoidni artritis, psoriaza, Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis in uveitis pri otrocih in odraslih.

Terapevtska skupina zdravil z adalimumabom vsebuje le učinkovino adalimumab. Razdeljena je v dva razreda primerljivih odmerkov za zdravljenje Crohnove bolezni.

PRIMERLJIVI ODMERKI:

Razred 1:

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
 L04AB04adalimumab20 mg1 napolnjena injekcijska brizga

Razred 2:

ATCUčinkovinaJakostPrimerljivi odmerek
 L04AB04adalimumab40 mg1 napolnjena injekcijska brizga
 L04AB04adalimumab40 mg1 peresnik
 L04AB04adalimumab80 mg0,5 peresnika

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC

L04AB04 (adalimumab)

Druge povezave:

Sklep o določitvi terapevtske skupine zdravil

Sklep o določitvi najvišje priznane vrednosti

Zdravila iz terapevtske skupine zdravil z etanerceptom se uporabljajo za zdravljenje bolezni, kot so: revmatoidni artritis, aksialni spondiloartritis, psoriatični artritis in psoriaza v plakih.

Terapevtska skupina zdravil z etanerceptom vsebuje le učinkovino etanercept. Obsega en enotni razred primerljivih odmerkov.

PRIMERLJIVI ODMERKI:

Razred 1: enotni razred

ATC

UČINKOVINA

JAKOST

PRIMERLJIVI ODMEREK

L04AB01

etanercept

50 mg

1 peresnik

L04AB01

etanercept

50 mg

1 napolnjena injekcijska brizga

Zdravila v tej skupini so primerljiva v smislu učinkovitosti, varnosti in farmacevtskih oblik, zato je referenčno zdravilo v vsakem razredu tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka.

Prikaz skupin po ATC

Druge povezave: