Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU (sočasne zaposlitve)

Sočasne zaposlitve

V 13.členu Uredbe (ES) št. 883/2004 (osnovna uredba) je določeno, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU (t.i. »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja, kar pomeni, da morajo vsi zavezanci vložiti prijave v obvezna socialna zavarovanja in plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti le v tisti državi, katere zakonodaja se po omenjenih pravilih uporablja. V Uredbi (ES) 987/2009 (izvedbena uredba) so določena izvedbena pravila in postopki za izvedbo pravil iz osnovne uredbe.

Zavarovanje na podlagi zaposlitev in samozaposlitev se uredi s šiframi zavarovalnih podlag 113, 114, 115, 119 in 120. Zavezanec za prijavo zavarovanja in plačilo prispevkov je zavarovanec sam.

Dodatne informacije:

Postopek za pridobitev potrdila A1 po ZČmIS-1

Če gre za napotene osebe po 12. členu Uredbe (ES) št. 883/2004 ali če oseba opravlja delo ali dejavnost v vsaj dveh državah članicah EU, Združenem kraljestvu, Istandiji, Liechtensteinu. Norveškem in/ali Švici po 13. členu Uredbe (ES) št. 883/2004, se vloga za izdajo potrdila A1 ne vlaga kot pri sočasnih zaposlitvah na ZZZS, temveč preko portala SPOT.

Ob tem je potrebno upoštevati tudi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev.

Dodatne informacije: