Osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po kateri drugi točki 15. člena ZZVZZ

1. Dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca 

Dokazili za ugotavljanje lastnosti zavarovanca po 20. točki 15. člena ZZVZZ sta:

2. Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje (prijava, sprememba in odjava iz zavarovanja) in za plačilo prispevkov 

Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje je zavarovanec sam, ki je tudi zavezanec za plačilo prispevkov.

3. Šifra podlage za zavarovanje in vrste zavarovanj 

Oseba iz 20. točke 15. člena ZZVZZ je zavarovana po šifri podlage za zavarovanje 048.

Ta šifra podlage za zavarovanje vključuje samo obvezno zdravstveno zavarovanje.

4. Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi 048

Pred vložitvijo prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi 048 je smotrno, da se preveri, ali morda oseba izpolnjuje pogoje za vključitev v zavarovanje kot družinski član.

Postopek prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi 048:

oseba, ki si ureja obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi 048

Zaradi lažje komunikacije pri reševanju vaše vloge prosimo, da pripišete še svojo telefonsko številko.

Priporočamo prevzem PDF obrazca za izpolnjevanje na lokalni računalnik, ker shranjevanje vnesenih podatkov v PDF datoteko, kor tudi podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom, neposredno prek spleta ni podprto v vseh spletnih brskalnikih.

Vlagatelj potrdilo o urejeni prijavi prejme domov po pošti.

5. Trajanje zavarovalnega razmerja 

Zavarovanje po 20. točki 15. člena ZZVZZ traja od dneva prenehanja izpolnjevanja pogojev za zavarovanje po kateri drugi točki 15. člena ZZVZZ, do dneva izpolnitve pogojev za zavarovanje po kateri drugi točki 15. člena ZZVZZ, če ima oseba v Sloveniji stalno prebivališče.

6. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 

Zavarovanec po 20. točki 15. člena ZZVZZ je zavarovan za pravico do plačila zdravstvenih storitev, medicinskih pripomočkov, zdravil in živil za posebne zdravstvene namene (več o teh pravicah na tej povezavi, pod naslovom posameznih pravic) in pravico do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.

Te pravice se uveljavljajo v obsegu in skladno s pogoji, določenimi v ZZVZZ in Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zadržanje pravic v skladu z 78.a členom ZZVZZ 
Zavarovancem iz 20. točke 15. člena ZZVZZ in po njih zavarovanim družinskim članom (razen otrokom*) se v skladu s 78.a členom ZZVZZ, v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, zadržijo njihove pravice do plačila zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Do takrat lahko uveljavijo na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja le nujno zdravljenje.

Ko zavarovanec iz 20. točke 15. člena ZZVZZ poravna neplačane prispevke, se lahko na ZZZS uveljavi povračilo stroškov.
*Zadržanje pravic od 17.11.2011 ne velja za otroke, četudi so zavarovani kot družinski člani po po zavarovancu iz 20. točke 15. člena ZZVZZ, ki nima poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov (novela ZZVZZ-L).

Več o zadržanju pravic in povračilu stroškov je na naslednji povezavi: Postopek zadržanja pravic nerednim plačnikom prispevkov.

7. Urejanje direktnih obremenitev (trajnikov) za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

Pojasnilo glede ureditve direktnih obremenitev (sklepanje novih soglasij, preklic in ukinitve soglasij, itd.) v zvezi s plačevanjem prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje samoplačnikov je objavljeno na tej povezavi.