Preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe v Sloveniji

Za pridobitev pravice do zdravljenja v tujini zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zdravstveno zavarovanje urejeno v Sloveniji,
 • biti vpisani v čakalni vrsti pri izvajalcu v Sloveniji,
 • imeti določen termin pri izvajalcu v Sloveniji,
 • imeti odobritev ZZZS za zdravljenje v tujini iz razloga preseganja najdaljše dopustne čakalne dobe ali razumnega časa pri vseh izvajalcih v Sloveniji (pred ali po opravljenem zdravljenju) in
 • zdravljenje opraviti v drugi državi članici EU, Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem, v Švici ali Združenem kraljestvu,
 • izbrani izvajalec v tujini je del javne zdravstvene mreže v tej državi.

Čakalne dobe

Vpogled v čakalne dobe v Sloveniji 
Pojmi čakalna doba, najdaljša dopustna čakalna doba, čakalni čas, čakalni seznam in razumen čas so podrobneje opredeljeni v predpisih s področja pacientovih pravic.

Postopek odobritve načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji 

Vlogo za odobritev načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji izpolnite z naslednjimi podatki:

 • osebni podatki,
 • podatki o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
 • podatki o napotitvi (naziv izbranega izvajalca v tujini, ki je del javne zdravstvene mreže, državo kjer nameravate opraviti zdravljenje in kratko obrazložitev glede napotitve).

Vlogi priložite:

 • dokumentacijo iz katere je razvidno, da ste vpisani v čakalni seznam pri izvajalcu v Sloveniji,
 • dokumentacijo iz katere je razviden določen datum zdravljenja v Sloveniji in pri katerem izvajalcu,
 • zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Sloveniji.

Možni načini oddaje vloge:

 • po pošti: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana ali
 • po e-pošti: OELJ@zzzs.si ali
 • osebno: Mala ulica 3, 1000 Ljubljana ali
 • preko spletnega obrazca - eVloga (za oddajo ne potrebujete digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje). 

ZZZS v postopku odobritve zdravljenja v tujini ugotavlja ali je najdaljša dopustna čakalna doba za določeno storitev presežena in ali v Sloveniji ni drugega izvajalca, kjer ta ne bi bila presežena.

Če ZZZS ugotovi, da je najdaljša dopustna čakalna doba presežena pri vseh izvajalcih v Sloveniji vam odobri zdravljenje v državi EU, EGP ali Švici (izda odločbo o odobritvi načrtovanega zdravljenja v tujini).

Če ZZZS ugotovi, da najdaljša dopustna čakalna doba ni presežena in je v Sloveniji vsaj en izvajalec, ki lahko opravi zdravljenje v okviru najdaljše dopustne čakalne dobe, ZZZS ugotavlja ali je presežen razumen čas. Za ugotovitev, ali je presežen razumen čas, ZZZS zaprosi kliniko ali inštitut za pisno mnenje o tem, ali glede na vašo uvrstitev na čakalni seznam, čakalna doba presega razumen čas.
Po pridobitvi mnenja pristojne klinike ali inštituta ZZZS odloči o utemeljenosti zdravljenja v tujini (izda odločbo o odobritvi načrtovanega zdravljenja v tujini).

Kritje stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji 

Če vam ZZZS odobri zdravljenje v drugi državi članici EU, Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem, v Švici ali Združenem kraljestvu zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji vam za prevzem stroškov izda obrazec S2, ki ga predložite izvajalcu v tujini.

Izbrani izvajalec v tujini mora biti del javne zdravstvene mreže v tej državi.

Potni stroški, stroški prehrane, nastanitve in spremstva

Če vam ZZZS odobri zdravljenje v tujini, vam z odločbo odloči tudi o pravici do povračila potnih stroškov, stroškov prehrane, nastanitve in spremstva.

Po opravljenem zdravljenju v tujini vlogo za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji izpolnite z naslednjimi podatki:

 • osebni podatki,
 • podatki o transakcijskem računu na katerega se nakaže povračilo stroškov,
 • podatki o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
 • podatki o predhodno izdani odločbi ZZZS,
 • podatki o napotitvi.

Vlogi priložite:

 • račun in dokazilo o plačilu računa za opravljene zdravstvene in ostale storitve (nočitev),
 • dokumentacijo o opravljenem zdravljenju v tujini,
 • poročilo o poteku potovanja (ura in datum odhoda, ura in datum prihoda, število prevoženih kilometrov…),
 • vozne karte oziroma dokazilo, da je bil prevoz plačan.

Možni načini oddaje vloge:

Povračilo stroškov opravljenega zdravljenja, če niste imeli predhodne odobritve ZZZS 

Vlogo za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji izpolnite z naslednjimi podatki:

 • osebni podatki,
 • podatki o transakcijskem računu na katerega se nakaže povračilo stroškov,
 • podatki o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
 • podatki o opravljenem zdravljenju v tujini.

Vlogi priložite:

 • zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Sloveniji,
 • zdravstveno dokumentacijo o opravljenem zdravljenju v tujini,
 • dokumentacijo iz katere je razvidno, da ste vpisani v čakalni seznam pri izvajalcu v Sloveniji,
 • dokumentacijo iz katere je razviden določen datum zdravljenja v Sloveniji in pri katerem izvajalcu,
 • račun in dokazilo o plačilu računa opravljenega zdravljenja v tujini,
 • račun in dokazilo o plačilu računa za ostale storitve (nočitev),
 • poročilo o poteku potovanja (ura in datum odhoda, ura in datum prihoda, število prevoženih kilometrov…),
 • vozne karte oziroma dokazilo, da je bil prevoz plačan.

Možni načini oddaje vloge:

 • po pošti: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana ali
 • po e-pošti: OELJ@zzzs.si ali
 • osebno: Mala ulica 3, 1000 Ljubljana ali
 • preko spletnega obrazca - eVloga (za oddajo ne potrebujete digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje). 

Na podlagi predložene vloge in ustreznih dokazil ZZZS za nazaj ugotavlja ali vam je bil pri v vpisu v čakalni seznam pri izvajalcu v Sloveniji določen termin, ki presega najdaljšo dopustno čakalno dobo ali razumen čas in v Sloveniji ni drugega izvajalca, kjer ta ne bi bila presežena. 

Če vam bo odobreno zdravljenje v tujini ZZZS z odločbo odloči tudi o pravici do povračila stroškov zdravljenja in morebitnih potnih stroškov, stroškov nastanitve in spremstva.

Višina povračila stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji

ZZZS povrne stroške zdravstvenih storitev v višini, kot ta storitev znaša v javni zdravstveni mreži v državi, kjer ste opravili zdravljenje. ZZZS podatek o višini povračila pridobi pri tujem nosilcu zavarovanja. Na izrecno zahtevo vam ZZZS povrne razliko med ceno storitve v javni zdravstveni mreži v državi, kjer ste opravili zdravljenje in ceno te storitve v javni zdravstveni mreži v Sloveniji. 

ZZZS povrne stroške prevoza, prehrane, spremstva in nastanitve v skladu z izdano odločbo ZZZS o odobritvi zdravljenja in predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja.

Pravna podlaga

Vloge

Vlogo lahko oddate preko spletnega obrazca - eVloga.

Pred odhodom na zdravljenje v tujino:
Vloga za odobritev načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji

Po opravljenem zdravljenju v tujini:
Vloga za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji