Naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Pogosta vprašanja

Evropska kartica je brezplačna in jo lahko naročite:

Evropska kartica bo oddana na pošto najkasneje naslednji delovni dan po uspešno oddanem naročilu

Evropsko kartico prejmete po pošti na naslov za vročanje, če ta ni opredeljen pa na naslov stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma če tega ni, na veljavni začasni naslov v Sloveniji.

Če nimate veljavnega naslova v Sloveniji, morate evropsko kartico naročiti pri območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Bodite pozorni na to, da evropsko kartico naročite pravočasno, ker jo lahko v času največjega števila naročil (na primer v mesecu juniju ali juliju) prejmete nekoliko kasneje.

Če morate nujno odpotovati in zato nemudoma potrebujete evropsko kartico, lahko na območni enoti ali izpostavi ZZZS zaprosite za certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico. Certifikat lahko naročite tudi preko spletnega naročila evropske kartice. V tem primeru boste (če izpolnjujete pogoje) certifikat v PDF obliki prejeli na elektronski naslov, ki ga boste vpisali pri oddaji naročila. 

Veljavnost evropske kartice

Evropska kartica se izda z veljavnostjo najmanj 30 dni in največ 1 leto, odvisno od veljavnosti vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Upokojencem in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta, če niso sami zavarovanci, se evropska kartica izda za 5 let oziroma do dopolnjenega 18. leta.

Za začetek veljavnosti evropske kartice se šteje datum naročila + 1 dan.

Po preteku veljavnosti je treba naročiti novo evropsko kartico. Novo evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice.

Navodila za naročanje evropske kartice

Spletno naročanje

V spletni obrazec vnesite naslednje podatke:

  • ime, 
  • priimek, 
  • zadnje tri številke EMŠO,
  • davčno številko ali ZZZS številko (9-mestna vključno z začetno 0). 

Vnesite elektronski naslov (2x), na katerega boste, takoj po uspešno oddanem naročilu, prejeli sporočilo s povezavo za potrditev naročila.

Potrdite naročilo s klikom na povezavo, ki ste jo prejeli na vpisani elektronski naslov in ponovnim vnosom zadnjih treh številk EMŠO. 

Po potrditvi naročila boste na elektronski naslov prejeli sporočilo s podrobnejšimi informacijami o oddanem naročilu evropske kartice in certifikat v PDF obliki, ki začasno nadomešča evropsko kartico (obdobje veljavnosti največ 90 dni).

Pred oddajo spletnega naročila evropske kartice si oglejte video ter preverite korake in tudi najbolj pogoste napake pri oddaji in potrditvi naročila.

Mobilno naročanje

Na telefonsko številko 031 771 009 pošljite SMS sporočilo z naslednjo vsebino: EUKZZ ter ZZZS številka (npr. SMS za osebo z ZZZS številko 032822732: EUKZZ032822732).

Takoj po oddanem sporočilu (odvisno od mobilnega operaterja) boste prejeli obvestilo o morebitnih napakah ali o uspešnosti naročila.

Z enim SMS sporočilom lahko naročite le eno evropsko kartico.

Naročanje evropske kartice preko mobilnih telefonov je možno iz vseh domačih mobilnih omrežij. Naročilo evropske kartice ni mogoče, ko gostujete v tujih omrežjih.

Vsako poslano SMS sporočilo plačate po veljavnem ceniku svojega mobilnega operaterja. Vrnjena SMS sporočila so brezplačna. Ponudnikova pravila za uporabo SMS storitve