Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela

Zdravniki

Zdravniki, ki so pooblaščeni za elektronski zapis oziroma izdajo potrdil o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL), podatke iz eBOL zapisujejo v informacijski sistem ZZZS (on-line sistem). Če pride do napake v podatkih eBOL, se ta lahko s strani zdravnika tudi prekliče in izda nov eBOL.

Zdravnik izda eBOL ob zaključku zadržanosti od dela, spremembi razloga, spremembi diagnoze in ob zaključku vsakega koledarskega meseca, kljub temu, da zadržanost od dela še traja.

Delodajalci

Zapisi in preklici eBOL s strani osebnih zdravnikov so z uporabo sistema SPOT takoj dostopni delodajalcem. Delodajalci lahko povsem avtomatizirano preko sistema SPOT (portala ali vmesnika) pridobijo eBOL in podatke iz eBOL uporabijo za vodenje podatkov o delovnem času, pripravo podatkov za obračun plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestil plač.

Zavarovanci

Zavarovancem ni potrebno dostaviti Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela v papirni obliki, saj morajo delodajalci vse eBOL, ki se nanašajo na njihove delavce, prevzemati z uporabo sistema SPOT, razen za določene izjeme.


Izpis eBOL na papirju

Izjema so zavarovanci, katerih delodajalci nimajo pravne podlage za uporabo sistema SPOT:

  • zaposleni pri fizičnih osebah;
  • zaposleni pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji;
  • nekatere osebe, ki so v delovnem razmerju na območju Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic (npr. zaposleni pri verskem uslužbencu);
  • kmetje,
  • verski uslužbenci,
  • sočasne zaposlitve, samozaposlitve ter družbeniki v drugi državi članici EU.

Ti zavarovanci v ambulanti prejmejo izpis eBOL, ki je pripravljen na običajnem belem papirju formata A4. Na izpisu morajo biti navedeni podatki o digitalnem podpisu zdravnika (ime in priimek zdravnika, izdajatelj in serijska številka zdravnikovega digitalnega potrdila).

Vsi zavarovanci prejmejo potrdilo v papirni obliki tudi v redkih primerih nedelovanja informacijskega sistema. Če osebje v ambulanti lahko potrdilo natisne, bo pripravljeno na običajnem belem papirju, sicer pa ročno izpolnijo zelen predtiskan obrazec. V obeh primerih mora potrdilo biti žigosano in lastnoročno podpisano s strani zdravnika. Zdravniki morajo po odpravi napake pripraviti tudi eBOL, tako da zavarovancem v teh primerih papirnega potrdila ni potrebno dostaviti delodajalcu, razen če delodajalec potrdilo potrebuje v zelo kratkem času.


Obveznosti za zavarovanca

Zavarovanec se mora s svojim osebnim zdravnikom pravočasno dogovoriti za izdajo eBOL, saj osebni zdravniki le-tega, npr. ob zaključku začasne zadržanosti oziroma ob koncu meseca, ne izdajajo avtomatično. Osebni zdravnik in zavarovanec se morata o njegovi izdaji izrecno in nedvoumno dogovoriti (ne glede na to, da gre za dolgotrajni bolniški stalež). Torej ni avtomatizma pri izdaji eBOL in mora zavarovanec kontaktirati osebnega zdravnika na način, ki ga medsebojno dogovorita  (osebni pregled, obvestilo po telefonu, elektronski pošti, ipd).


Dostop do eBOL s strani zavarovancev

Zavarovane osebe lahko dostopajo do svojih eBOL na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe (https://moj.zzzs.si), prek portala zVEM ter mobilne aplikacije zVEM. Na portalih oziroma mobilni aplikaciji zVEM lahko preverijo ali je zdravnik že zapisal eBOL, ali je na eBOL navedeno pravilno obdobje zadržanosti od dela oziroma pravilen razlog zadržanosti ter če je bil morebiten napačen eBOL preklican.

Za dostop do eBOL zavarovana oseba potrebuje digitalno potrdilo oziroma mobilno identiteto smsPASS. Zavarovane osebe lahko od leta 2024 dalje na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe, prek portala zVEM ter mobilne aplikacije zVEM, pridobijo eBOL tudi v slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici.

Zavarovanec lahko prenese eBOL na svoj računalnik - na primer za potrebe uveljavljanja pravic na drugih področjih (nezgodno zavarovanje, inšpekcijski postopki,…).

Če zavarovanci ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo in digitalnim potrdilom oziroma mobilno identiteto, lahko eBOL prejmejo tudi na najbližji enoti ZZZS, na vpogled ali izpis pa ga lahko dobijo tudi pri svojemu delodajalcu.