Denarna nadomestila

Zavarovane osebe imajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do denarnih nadomestil, in sicer do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, do povračila potnih stroškov in nekaterih drugih povračil stroškov. 

Podrobnejše informacije: