Izčrpane možnosti zdravljenja v Sloveniji

Za pridobitev pravice do zdravljenja v tujini zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zdravstveno zavarovanje urejeno v Sloveniji in
 • imeti odobritev ZZZS za načrtovano zdravljenje v tujini zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji (pred ali po opravljenem zdravljenju v tujini).

Postopek odobritve načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji

Vlogo za odobritev načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji izpolnite z naslednjimi podatki:

 • osebni podatki,
 • podatki o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
 • podatki o napotitvi (če imate že izbranega izvajalca v tujini ga lahko navedete, prav tako državo kjer nameravate opraviti zdravljenje in kratko obrazložitev glede napotitve).

Vlogi priložite:

 • zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Sloveniji in
 • morebitno dokumentacijo o že opravljenem zdravljenju, pregledu ali preiskavi v tujini.

ZZZS pred odločitvijo o napotitvi na zdravljenje v tujino zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji pridobi pisno mnenje konzilija zdravnikov ustrezne klinike oziroma inštituta:

 • o vašem zdravstvenem stanju ter opis dosedanjega zdravljenja,
 • kakšno zdravljenje potrebujete,
 • ali so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja,
 • ali je z zdravljenjem v tujini pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja,
 • koliko časa naj bi trajalo predvideno zdravljenje, pregled oziroma preiskava,
 • ali potrebujete spremstvo ter kakšno spremstvo (laično ali strokovno),
 • kakšno prevozno sredstvo je potrebno glede na vaše zdravstveno stanje,
 • naziv najbližjega izvajalca v tujini, pri katerem se predlaga uveljavitev zdravljenja.

ZZZS na podlagi zdravstvene in druge dokumentacije, mnenja klinike oziroma inštituta ter morebitnega mnenja imenovanega zdravnika, člana zdravstvene komisije ali drugega zdravnika ZZZS, odloči o utemeljenosti predlaganega zdravljenja v tujini (izda odločbo o odobritvi načrtovanega zdravljenja v tujini).

Kritje stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji

Če vam ZZZS odobri zdravljenje v tujini zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji, vam za prevzem stroškov izda listino, ki jo predložite izvajalcu v tujini:

 • S2 (za izvajalca na območju EU, EGP ali Švice),
 • SI/RM 4, SI/BIH 4, SI/SRB 4 ali SI/MNE 4 (za izvajalca na območju Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore),
 • potrdilo o prevzemu stroškov zdravljenja, če izvajalec v tujini ne sprejme listine iz predhodnih alinej.

Potni stroški, stroški prehrane, nastanitve in spremstva

Če vam ZZZS odobri zdravljenje v tujini, vam z odločbo odloči tudi o pravici do povračila potnih stroškov, stroškov prehrane, nastanitve in spremstva.

Po opravljenem zdravljenju v tujini vlogo za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini in potnih stroškov izpolnite z naslednjimi podatki:

 • osebni podatki,
 • podatki o transakcijskem računu na katerega se nakaže povračilo stroškov,
 • podatki o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
 • podatki o predhodno izdani odločbi ZZZS,
 • podatki o napotitvi.

Vlogi priložite:

 • račun in dokazilo o plačilu računa za opravljene zdravstvene in ostale storitve (nočitev),
 • dokumentacijo o opravljenem zdravljenju v tujini,
 • poročilo o poteku potovanja (ura in datum odhoda, ura in datum prihoda, število prevoženih kilometrov…),
 • vozne karte oziroma drugo dokazilo, da je bil prevoz plačan.

Povračilo stroškov opravljenega zdravljenja, če niste imeli predhodne odobritve ZZZS 

Vlogo za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini in potnih stroškov izpolnite z naslednjimi podatki:

 • osebni podatki,
 • podatki o transakcijskem računu na katerega se nakaže povračilo stroškov,
 • podatki o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
 • podatki o opravljenem zdravljenju v tujini,
 • podatki o drugih stroških.

Vlogi priložite:

 • zdravstveno dokumentacijo o opravljenem zdravljenju v tujini,
 • zdravstveno dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Sloveniji,
 • račun in dokazilo o plačilu računa opravljenega zdravljenja v tujini,
 • račun in dokazilo o plačilu računa za ostale storitve (nočitev),
 • poročilo o poteku potovanja (ura in datum odhoda, ura in datum prihoda, število prevoženih kilometrov…),
 • vozne karte oziroma drugo dokazilo, da je bil prevoz plačan.

Na podlagi predložene vloge in ustreznih dokazil ZZZS za nazaj ugotavlja ali so bile v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, z zdravljenjem oziroma pregledom v drugi državi pa je bilo utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje zdravstvenega stanja oziroma preprečiti nadaljnje slabšanja. 
Če vam bo odobreno zdravljenje v tujini ZZZS z odločbo odloči tudi o pravici do povračila stroškov zdravljenja in morebitnih potnih stroškov, stroškov nastanitve in spremstva.

Višina povračila stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji

ZZZS povrne stroške zdravstvenih storitev v višini dejanskih stroškov.

ZZZS povrne stroške prevoza, prehrane, spremstva in nastanitve v skladu z izdano odločbo ZZZS o odobritvi zdravljenja in predpisi s področja zdravstvenega zavarovanja.

Pravna podlaga

Vloge

Vlogo lahko oddate preko spletnega obrazca - eVloga.

Pred odhodom na zdravljenje v tujino:
Vloga za odobritev načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji 

Po opravljenem zdravljenju v tujini:
Vloga za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v  Sloveniji