O javni zdravstveni službi

Kot zavarovane osebe lahko uveljavljate pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih zdravstvenih storitev, ki delujejo v okviru mreže javne zdravstvene službe. V mrežo javne zdravstvene službe so na osnovi koncesij enakopravno vključeni javni zdravstveni in drugi zavodi ter zasebni zdravniki in drugi zasebniki.

Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev.

Poleg zasebnikov v javni zdravstveni mreži, ki imajo pogodbo z ZZZS, opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost tudi "čisti zasebniki", ki niso vključeni v javno zdravstveno mrežo. Vse njihove storitve, razen če gre za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč, morate plačati sami.