Povračilo stroškov nenačrtovanega zdravljenja v tujini

Če ste sami plačali stroške nenačrtovanih zdravstvenih storitev v tujini, lahko na ZZZS vložite vlogo za povračilo stroškov.

Vlogo lahko oddate preko spletnega obrazca (eVloga), kot je prikazano v zgornjem videoposnetku. Za oddajo eVloge ne potrebujete digitalnega potrdila. 

Če boste vlogo oddali preko spletnega obrazca, pri vrsti povračila označite »zdravljenje v tujini«, pri vrsti zdravljenja v tujini pa »zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini«. 

K vlogi priložite:

  • račun in dokazilo o plačilu računa,
  • zdravstveno dokumentacijo,
  • drugo (npr.: recepte za zdravila, naročilnico za medicinski pripomoček, nalog za reševalni prevoz).

Višina povračila stroškov 

ZZZS vam v upravičenih primerih povrne stroške:

  • v višini kot bi jih priznala tuja zavarovalnica za zdravstvene storitve opravljene v državah članicah EU, Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem, v Združenem kraljestvu, Švici ali v državah s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija),
  • v višini poprečne cene storitev v Sloveniji za nujne zdravstvene storitve opravljene v ostalih državah sveta.

ZZZS vam ne povrne stroškov opravljenih zdravstvenih storitev v Avstraliji. Povračilo stroškov morate, pred povratkom v domovino, zahtevati v Avstraliji pri najbližji poslovalnici Medicare, kjer predložite evropsko kartico, potni list in originalni račun. Poslovalnice Medicare se nahajajo v vseh večjih mestih in nakupovalnih središčih.

Pomembno – evropska kartica zdravstvenega zavarovanja:
  • ne krije stroškov poroda v tujini, če je bil namen bivanja v tujini porod

V primeru načrtovanega poroda v tujini morate stroške kriti sami. Če boste pri ZZZS uveljavljali povračilo stroškov morate, poleg računov in zdravstvene dokumentacije (odpustno pismo iz bolnišnice in ostala dokumentacija), priložiti še porodni zapisnik iz države poroda, kopijo materinske knjižice in potrdilo o predvidenem datumu poroda, izdano s strani izbranega ginekologa v Sloveniji.

  • ne krije stroškov zdravstvenih storitev v turističnih ambulantah na Hrvaškem

Turistične ambulante na Hrvaškem nimajo sklenjene pogodbe s hrvaškim zavodom za zdravstveno zavarovanje, zato morate stroške opravljenih zdravstvenih storitev v teh ambulantah plačati sami. ZZZS vam povrne stroške le za nujne zdravstvene storitve, in sicer v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. 

  • v večini tujih držav ne krije stroškov prevoza poškodovane osebe iz smučišča s helikopterjem ali reševalnimi sanmi

Stroške prevoza iz smučišča s helikopterejm ali reševalnimi sanmi morate plačati sami. ZZZS vam povrne stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zavarovalnica. V veliki večini primerov povračila ni ali pa je precej nižje od dejansko plačanih stroškov. V primeru smučanja v tujini svetujemo komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

  • ne krije stroškov prevoza v domovino, temveč le do najbližje zdravstvene ustanove v tujini

Stroške prevoza v domovino morate plačati sami. ZZZS vam teh stroškov ne povrne, ker prevoz v domovino ni pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji.

  • ne krije stroškov participacije oziroma doplačil

 ZZZS vam ne povrne stroškov participacije oziroma doplačil, ki ste jih morali plačati pri uveljavljanju zdravstvenih storitev v tujini.

Pravna podlaga

Vloga

Vlogo za povračilo stroškov lahko oddate preko spletnega obrazca (eVloga)

Vloga za povračilo stroškov zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini