Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo pravice do zdravstvenih storitev in denarnih nadomestil. 

Podrobnejše informacije: