Zdraviliško zdravljenje v drugi državi EU

Za pridobitev pravice do zdraviliškega zdravljenja v drugi državi članici EU morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zdravstveno zavarovanje urejeno v Sloveniji in
  • imeti predhodno izdano odločbo imenovanega zdravnika ZZZS o napotitvi na zdraviliško zdravljenje.

Pred izvedbo zdraviliškega zdravljenja v drugi državi članici EU morate pridobiti odločbo imenovanega zdravnika ZZZS. Imenovani zdravnik bo v odločbi, če bo predlogu vašega osebnega zdravnika ugodeno, določil slovensko zdravilišče, vi boste pa imeli pravico to zdraviliško zdravljenje izvesti v drugi državi članici EU.

Zdraviliško zdravljenje v drugi državi članici EU morate izvesti skladno z odločbo imenovanega zdravnika, upoštevajoč standard, kot ga je določil imenovani zdravnik.

Kritje stroškov zdraviliškega zdravljenja v drugi državi članici EU na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ZZZS

Zdravljenje v drugi državi članici EU plačate sami, po opravljenem zdraviliškem zdravljenju pa uveljavljate povračilo stroškov. 

Vlogo za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v tujini na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ZZZS o napotitvi na zdraviliško zdravljenje izpolnite z naslednjimi podatki:

  • osebni podatki,
  • podatki o transakcijskem računu na katerega se nakaže povračilo stroškov,
  • podatki o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu,
  • podatki o opravljenem zdraviliškem zdravljenju v tujini.

Vlogi priložite:

  • račun za opravljeno zdraviliško zdravljenje z dokazilom o njegovem plačilu,
  • dokumentacijo o opravljenem zdraviliškem zdravljenju.

Možni načini oddaje vloge:

Višina povračila stroškov zdraviliškega zdravljenja v drugi državi članici EU na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ZZZS

ZZZS vam povrne stroške v višini povprečne cene tega zdravljenja v Sloveniji, vendar največ do višine dejanskih stroškov. 

Če je cena zdravljenja v Sloveniji višja, se za povračilo upošteva znesek, kot je zdravljenje stalo v drugi državi članici EU.

Pravna podlaga

Vloga

Vlogo lahko oddate preko spletnega obrazca - eVloga.

Vloga za povračilo stroškov načrtovanega zdravljenja v drugi državi članici EU