Pravno varstvo

Kadar zavarovana oseba meni, da je prišlo pri izvajalcu zdravstvenih storitev, ki ima sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, do kršenja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (npr. neupravičeno zaračunane storitve, neupravičena odklonitev izbire osebnega zdravnika), lahko poda zahtevek pri območni enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V zvezi s strokovnimi vprašanji, ki so povezna z vašim zdravjem, vprašanji glede univerzalnih pacientovih pravic ali glede čakalne dobe za prvi pregled in zdravljenje se obrnite z zahtevkom na svojega zdravnika, na organ ali vodstvo zdravstvenega zavoda, na zastopnika pacientovih pravic, ali na Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic skladno z Zakonom o pacientovih pravicah.

Spletna stran zastopnikov pacientovih pravic

Kadar zavarovana oseba meni, da je prišlo do napake pri zdravljenju ali kadar gre za druga dejanja, ki pomenijo kršitev stanovskih pravil, lahko vloži pritožbo na ustrezno zbornico ali Ministrstvo za zdravje. Za zdravnike je pristojna Zdravniška zbornica Slovenije, za ostale zdravstvene delavce pa njihove stanovske zbornice.

Predvideni rok za odločitev

V postopkih za katere je pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku potrebno izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v enem oziroma dveh mesecih od prejama popolne vloge, odvisno od zahtevnosti postopka.

Podatki o dostopnosti služb ZZZS

Območne enote in izpostave ZZZS

 

Dodatne informacije in publikacije