Seznam dobaviteljev medicinskih pripomočkov

ZZZS omogoča zavarovanim osebam enostavnejše iskanje dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ki zagotavljajo zavarovanim osebam na podlagi naročilnice pripomočke iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dobavitelje je možno iskati na 2 načina: 

Zavarovana oseba ima pravico do proste izbire dobavitelja, ki zagotavlja pripomočke iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Podlaga za izdajo pripomočka je naročilnica, ki jo predpiše zdravnik, če ugotovi, da so izpolnjeni medicinski kriteriji oz. predpisana zdravstvena stanja in drugi pogoji za predpis.