Imam urejeno zavarovanje?

Preverite urejenost svojega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vpišite identifikator (EMŠO ali ZZZS številko).

(ZZZS številka je zapisana na vaši kartici zdravstvenega zavarovanja, npr.: kot označeno na spodnji sliki. Vašo ZZZS številko lahko s pomočjo elektronske osebne izkaznice vpogledate tudi na portalu ZZZS ali na portalu zVEM.)
Kartica zdravstvenega zavarovanja

Urejenost svojega zavarovanja lahko preverite tudi s pošiljanjem SMS sporočila.

Na telefonsko številko 031 771 009 pošljite SMS sporočilo z naslednjo vsebino: 

ključna beseda ZZ in vaša ZZZS številka.

(primer: SMS sporočilo za osebo z ZZZS številko 032822732 je: ZZ032822732)

ali skenirajte spodaj prikazano QR kodo, vpišite ZZZS številko in pošljite sporočilo.

Pošiljanje sporočila je možno iz vseh domačih mobilnih omrežij, ne pa med gostovanjem v tujih omrežjih. Vsako poslano SMS sporočilo plačate po veljavnem ceniku svojega mobilnega operaterja. Takoj (odvisno od mobilnega operaterja) boste prejeli SMS sporočilo s podatki o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja ter v primeru, da ste neredni plačnik, tudi informacijo o tem. Če je pri preverjanju podatkov prišlo do napake, se v SMS sporočilu izpiše vrsta napake. Vrnjena SMS sporočila so brezplačna.

Zloženka z navodili in pojasnili

Ponudnikova pravila in pogoji za uporabo SMS storitve