Vpogled v moje podatke

Na varen način lahko vpogledate v vaše podatke:

 • o osebi,
 • o obveznem zdravstvenem zavarovanju za vas in za družinske člane, za katere ste vi nosilec zavarovanja,
 • o urejenosti obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo,
 • o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja,
 • o izdanih zdravilih na recept,
 • o apliciranih zdravilih v okviru ambulantne in bolnišnične obravnave,
 • o prejetih medicinskih pripomočkih,
 • o izbranih osebnih zdravnikih,
 • o izdatkih za zdravstvene storitve v Sloveniji,
 • o potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela - bolniški listi in potrdila o darovanju krvi,
 • o nezgodah in poškodbah pri delu.

Do podatkov lahko dostopate z uporabo digitalnega potrdila za fizične osebe, ki ste ga pridobili pri enem od naslednjih izdajateljev potrdil:

 • Ministrstvo za digitalno preobrazbo (potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA),
 • Nova ljubljanska banka,
 • Pošta Slovenije,
 • Halcom ali 
 • Rekono.
   

Dostop s službenim digitalnim potrdilom, ki je izdano na fizično osebo in podjetje, ni mogoč.

Do podatkov lahko dostopate tudi preko sistema SI-PASS, kjer se je možno prijaviti z digitalnim potrdilom (osebnim ali službenim) ali z mobilno identiteto smsPASS, s pomočjo katere je možen varen dostop iz mobilnega telefona. Preko sistema SI-PASS je možna prijava tudi z elektronsko osebno izkaznico - tako z uporabo čitalnika kartic, kot z mobilno aplikacijo eOsebna.

Kako pridobim mobilno identiteto smsPASS

Preko SI-PASS lahko do podatkov dostopate tudi uporabo elektronske identitete (npr. digitalno potrdilo), ki je bila izdana v drugi državi članici EU, v kateri je vzpostavljeno t.i. vozlišče eIDAS. Za tako prijavo mora uporabnik po preusmeritvi na spletno stran sistema SI-PASS, kot način prijave izbrati »Čezmejna prijava v EU« in izbrati državo.

Na ta način lahko do podatkov dostopajo npr. 

 • zavarovane osebe, ki bivajo v drugi državi članici EU in se dnevno vozijo na delo v Republiko Slovenijo, 
 • upokojenci, ki prejemajo slovensko pokojnino in bivajo v drugi državi članici EU ter 
 • druge zavarovane osebe, ki imajo elektronsko identiteto, izdano v eni od teh držav.

Za vsebinska vprašanja o pomenu podatkov, ki so dostopni v storitvi, morebitne pripombe in popravke podatkov se obrnite na vam najbližjo območno enoto ZZZS.

Kontaktni podatki območnih enot ZZZS

Za tehnično pomoč se obrnite na: pomoc_portal@zzzs.si

Tematska zloženka - Podatke o svojem zdravstvenem zavarovanju lahko preverite tudi z mobilnimi napravami in iz tujine

Nadgradnjo portala za čezmejni dostop preko sistema SI-PASS je sofinancirala Evropska unija.