posodobljena brošura "Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja"

Zavarovanim osebam je dostopna posodobljena brošura "Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja", ki vključuje zadnje novosti v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja.  Brošura je temeljna predstavitvena publikacija za zavarovane osebe, ki na enem mestu združuje vse ključne informacije o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.