Povračilo potnih stroškov

  • Oče se je poškodoval in ne more hoditi. Ali ima pravico do prevoza z reševalnim vozilom do zdravnika in nazaj domov?

    Pravico do povračila potnih stroškov boste uveljavljali s predpisano listino "Potrdilo o upravičenosti do potnih stroškov-spremstva«, katero vam bo izdal vaš osebni zdravnik. Osebni zdravnik bo pred izdajo listine ugotovil ali izpolnjujete pogoje za povračilo potnih stroškov, ki jih predpisujejo veljavni predpisi.
    Pri tem pa je potrebno opozoriti, da veljavni predpisi določajo, da imajo zavarovane osebe praviloma pravico do povračila potnih stroškov le do najbližjega izvajalca zdravstvene dejavnosti.

    Več pravici do potnih stroškov.