Sodobne obloge za nego ran

 • Ali lahko bolniki, ki želijo imeti boljše obveze, te kupijo sami in račun predložijo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da jim povrnete stroške?

  Na podlagi Splošnega dogovora so izvajalci zdravstvenih storitev*, to je zasebni zdravstveni delavci, bolnišnice, zdravstveni domovi, socialno varstveni zavodi, v breme svojih materialnih stroškov dolžni zavarovanim osebam zagotavljati oskrbo kroničnih ran s sodobnimi oblogami za nego rane.**

  Lahko se zgodi, da izvajalci zdravstvenih storitev za oskrbo kronične rane ne zagotavljajo sodobnih oblog za nego ran, ampak jih zavarovane osebe nabavijo same na priporočilo medicinske sestre, osebnega ali napotnega zdravnika. V teh primerih ZZZS zavarovani osebi povrne stroške za sodobne obloge za nego rane na podlagi računa in pisne vloge in znesek izterja od izvajalca zdravstvenih storitev, če je izvajalec zavarovani osebi predlagal, naj sama nabavi sodobne obloge za nego kronične rane.

  Če izvajalec zdravstvenih storitev sodobne obloge za nego rane zagotavlja iz svojih materialnih stroškov, zavarovana oseba pa zahteva drug tip sodobnih oblog za nego rane, ZZZS takšnega stroška ne povrne. Izbira sodobne obloge za nego rane je namreč stvar strokovne ocene rane in namena sodobne obloge, kot ga je določil proizvajalec.

  * Izvajalci zdravstvenih storitev so javni zdravstveni zavodi ali druga pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo za izvajanje določenih zdravstvenih storitev (Vir: 2. Člen Pravil Obveznega zdravstvenega zavarovanja). Izvajalci zdravstvenih storitev so torej zasebni zdravstveni delavci s koncesijo, bolnišnice, zdravstveni domovi, socialno varstveni zavodi, s katerimi ima ZZZS sklenjeno pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev.

  **Sodobne obloge za nego rane so materiali, ki kronični rani zagotavljajo optimalne pogoje za zdravljenje in obenem omogočajo bolniku višjo kakovost oskrbe. Sodobne obloge podpirajo naravne procese celjenja, se ne sprijemajo z rano, vzdržujejo vlažno okolje rane in primerno temperaturo rane, na rani ne puščajo ostankov, ne povzročajo bolečin in poškodb novo nastalega tkiva pri prevezi, ne poškodujejo okolice kože. Izbira se ustrezno vpojne glede na izločanje rane, so polprepustne, tako da prepuščajo pline in omogočajo dihanje rane, vendar ne prepuščajo tekočin, izločkov in bakterij (Vir: GZS, Klasifikacija sodobnih oblog).