Zdravila in živila za posebne zdravstvene namene

 • Kdaj je potrebno doplačati za zdravila izdana na recept?

  Zavarovane osebe lahko same preverijo, ali je za predpisano zdravilo potrebno doplačilo in s katerim zdravilom ga lahko zamenjajo, da bi se izognili doplačilu, ker ga v celoti krije zdravstveno zavarovanje. To lahko preverijo v spletni aplikaciji Centralna baza zdravil ali pri zdravniku, ki bo predpisal zdravilo.

  Dostop do Centralne baze zdravil.

  Konkretno zdravilo LYRICA (z različnimi jakostmi) je vključeno v seznam 5 medsebojno zamenljivih zdravil, ki vključujejo isto zdravilno učinkovino, in sicer pregabalin. Skupina medsebojno zamenljivih zdravil namreč združuje zdravila z enako zdravilno učinkovino, enakim odmerkom in obliko, ki imajo dokazano primerljivo kakovost, varnost in učinkovitost. To pomeni, da so si bistveno podobna in da enako delujejo. Zato so ta zdravila enakovredna in medsebojno zamenljiva. Vendar so lahko med njimi občutne razlike v cenah, ker jih izdelujejo različni proizvajalci zdravil. Zato je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) določil najvišjo priznano vrednost, ki jo za posamezno zdravilo iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil krije zdravstveno zavarovanje, pri čemer je v vsaki takšni skupini najmanj eno zdravilo brez doplačila. Tako imajo pacienti vedno možnost, da pridobijo primerno zdravilo, ki ga krije zdravstveno zavarovanje v celoti brez doplačila. Doplačila k nekaterim zdravilom pa so potrebna, ker proizvajalci zdravil cen svojih zdravil niso znižali na raven najcenejših ali stroškovno najugodnejših (na raven najvišje priznane vrednosti), ZZZS pa se je odločil, da ta zdravila kljub vsemu omogoči pacientom vendar z doplačilom razen v primeru zdravstvene preobčutljivosti pacienta na druga zdravila.

  Ali je potrebno za zdravilo LYRICA ali za druga zdravila z zdravilno učinkovino pregabalin doplačati ali ne, je razvidno s spletne strani Centralne baze zdravil v rubriki Informativno doplačilo.

  Dostop do Centralne baze zdravil za zgoraj navedeni primer.

  Če zavarovane osebe na potrebno doplačilo ni opozoril že zdravnik, lahko zavarovana oseba pri farmacevtu v lekarni zdravilo z doplačilom zamenja z enakovrednim zdravilom brez doplačila.