Pravice do zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti pri osebnem zdravniku

Pravice v osnovni zdravstveni dejavnosti določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v 26. in 27. členu.

Uveljavljanje pravic v osnovni zdravstveni dejavnosti

Zavarovana oseba uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti pri osebnem zdravniku, ki zagotovi:

 • Diagnostične, terapevtske in rehabilitacijske storitve, določene za primarno raven zdravstvene dejavnosti, preventivne storitve po programu, zdravljenje na domu in hišne obiske, če ugotovi, da so utemeljeni.

 • Osebni ginekolog zagotavlja ženskam storitve s področja svetovanja o načrtovanju družine, kontracepcije, v zvezi z nosečnostjo, porodom in poporodno dobo, zgodnje odkrivanje raka na vratu maternice in vse preventivne preglede ter storitve diagnostike in zdravljenja ginekoloških bolezni, ki se opravljajo v osnovni zdravstveni dejavnosti.

Osebni zdravnik je pooblaščen in dolžan tudi:

 • ugotavljati začasno zadržanost od dela,

 • napotiti zavarovano osebo k imenovanemu zdravniku ZZZS in na invalidsko komisijo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

 • napotiti zavarovano osebo k zdravniku specialistu na ambulantno ali bolnišnično obravnavo na ustrezni ravni oziroma na konziliarne preglede k drugim zdravnikom na isti ravni,

 • predpisovati zdravila na recept,

 • predpisovati medicinsko-tehnične pripomočke pri zdravljenju na domu,

 • prenašati na ustreznega specialista del pooblastil, kar zadeva zdravljenje, predpisovanje zdravil na recept, napotitev na nadaljnje specialistične preglede oziroma v bolnišnico,

 • napotiti k pooblaščenim specialistom za predpisovanje tehničnih pripomočkov v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,

 • odrejati prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter ocenjevati in potrditi njihovo nujnost, razen v primerih, ko je bila zavarovana oseba odpuščena iz bolnišnice,

 • izstavljati zavarovani osebi obrazce za povračilo potnih stroškov in drugih potrdil v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,

 • zbirati in hraniti dokumentacijo o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, o njenem zdravljenju pri drugih izvajalcih, o zadržanosti od dela zaradi bolezni in poškodb ter zaradi nege, predpisanih zdravilih na recept, prejetih pripomočkih in o zdravljenju na domu.