Pogosta vprašanja (naročilo evropske kartice)

Če ste naročilo evropske kartice oddali preko spletne strani, ste prejeli povratno e-sporočilo, v katerem piše, ali je bila evropska kartica uspešno naročena.

Če ste prejeli sporočilo, v katerem piše, da je evropska kartica še veljavna, zato izdaja nove evropske kartice ni možna, preverite veljavnost stare evropske kartice.

Otrokom do dopolnjenega 18. leta, če niso sami zavarovanci, se evropska kartica izda za 5 let oziroma do dopolnjenega 18. leta.

Veljavnost stare evropske kartice lahko preverite tudi v certifikatu, ki ste ga prejeli v povratnem e-sporočilu.

Če ste staro, še veljavno, evropsko kartico zavrgli, lahko novo naročite le na območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Če ste naročilo evropske kartice oddali preko spletne strani, ste ob oddaji spletnega naročila prejeli povratno e-sporočilo, v katerem piše, ali je bila evropska kartica uspešno naročena.

Če ste prejeli sporočilo, v katerem piše, da je vaša evropska kartica še veljavna, zato izdaja nove evropske kartice ni možna, preverite veljavnost stare evropske kartice. 

Če ste prejeli sporočilo, v katerem piše, da je bila evropska kartica uspešno naročena, potem je bila evropska kartica najkasneje naslednji delovni dan po uspešno oddanem naročilu oddana na pošto. 

Evropska kartica je poslana na naslov za vročanje, če ta ni opredeljen na naslov stalnega prebivališča v Sloveniji, če tega ni na naslov začasnega prebivališča v Sloveniji. Preverite, kateri naslov imate opredeljen za vročanje. 

V času največjega števila naročil (na primer v mesecu juniju ali juliju) lahko evropsko kartico prejmete nekoliko kasneje.

Če evropske kartice niste prejeli, lahko novo evropsko kartico naročite le na območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Lahko pa nove evropske kartice ne naročite, temveč s seboj v tujino vzamete certifikat, ki ste ga v PDF obliki prejeli na e-naslov ob uspešno oddanem spletnem naročilu evropske kartice. 

Če je izgubljena evropska kartica še veljavna, lahko novo evropsko kartico naročite le na območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Lahko pa nove evropske kartice ne naročite in preko spletnega obrazca (na enak način kot evropsko kartico) naročite certifikat. V tem primeru naročilo nove evropske kartice ne bo izvedeno (ker je stara kartica še veljavna), na vpisani e-naslov pa boste prejeli le certifikat v PDF obliki.

Certifikat je začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico (veljavnost največ 90 dni).

S certifikatom lahko uveljavljate zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini na enak način kot z evropsko kartico.

Certifikat morate predhodno natisniti, saj izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo le certifikat v papirni obliki.

Certifikat lahko naročite sami preko spletnega obrazca, na enak način kot evropsko kartico.

Certifikat je začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico (veljavnost največ 90 dni).

S certifikatom lahko uveljavljate zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini na enak način kot z evropsko kartico. Certifikat morate predhodno natisniti, saj izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo le certifikat v papirni obliki.

Certifikat lahko naročite tudi osebno na območni enoti ali izpostavi ZZZS v času uradnih ur:

  • ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 -15.00
  • sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 -17.00
  • petek: 8.00 - 13.00

Ob četrtkih ni uradnih ur.

Naročilo evropske kartice na drug naslov lahko opravite na območni enoti ali izpostavi ZZZS, kjer se dogovorite, na kateri naslov naj se evropska kartica pošlje.

Lahko pa uporabite možnost spletnega obrazca, ki izjemoma dovoljuje pošiljanje na naslov pooblaščene fizične osebe. V spletni obrazec vnesete podatke za osebo, za katero naročate evropsko kartico, v nadaljevanju pa odkljukate polje ob besedilu " Izjemoma naj se evropsko kartico pošlje na naslov:". Odprejo se vam nova vnosna polja, kamor vnesete ZZZS ali davčno številko pooblaščene fizične osebe, na katere naslov želite prejeti evropsko kartico in označite izjavo. Evropska kartica bo poslana pooblaščeni fizični osebi na naslov za vročanje, če ta ni opredeljen na naslov njenega stalnega prebivališča v Sloveniji, če tega ni pa na naslov začasnega prebivališča v Sloveniji.

Če ste naročilo evropske kartice skušali oddati preko spletnega obrazca, bi morali ob uspešni oddaji in potrditvi spletnega naročila prejeti povratno e-sporočilo, v katerem piše, ali je bila evropska kartica uspešno naročena.

Pri spletnem naročilu evropske kartice prejmete dve povratni e-sporočili. Prvo povratno e-sporočilo prejmete za potrditev naročila, drugo povratno e-sporočilo pa prejmete, ko potrdite naročilo. Drugo e-sporočilo vam posreduje informacijo o uspešnosti oddanega naročila.

Če spletnega naročila niste uspešno oddali, lahko naročilo poskusite oddati ponovno.

V spletni obrazec vnesite naslednje podatke: ime, priimek, zadnje tri številke EMŠO, davčno številko ali ZZZS številko.

Vnesite elektronski naslov (2x), na katerega boste, takoj po uspešno oddanem naročilu, prejeli sporočilo s povezavo za potrditev naročila.

Potrdite naročilo s klikom na povezavo, ki ste jo prejeli na vpisani elektronski naslov, in ponovnim vnosom zadnjih treh številk EMŠO.

Po potrditvi naročila boste na elektronski naslov prejeli sporočilo s podrobnejšimi informacijami o oddanem naročilu evropske kartice in certifikat v PDF obliki, ki začasno nadomešča evropsko kartico (obdobje veljavnosti največ 90 dni).

Navodilo za oddajo spletnega naročila evropske kartice si lahko ogledate tudi v videoposnetku.

Če vam spletni obrazec ne dovoli oddaje naročila, vam javi tudi napako. Če ste vse podatke pravilno vnesli, pa kljub temu naročila ne morete oddati, je lahko razlog, da oseba, za katero naročate evropsko kartico, ne izpolnjuje potrebnih pogojev za pridobitev evropske kartice (pretečeno delovno dovoljenje, pretečeno potrdilo o šolanju, pretečeno dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji ipd.) ali nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pred ponovnim poskusom oddaje spletnega naročila evropske kartice preverite, ali ima oseba, za katero naročate evropsko kartico, urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Več informacij o pogostih težavah in napakah pri oddaji spletnega naročila evropske kartice si lahko ogledate tudi v videoposnetku.

Če ste v spletni obrazec 2x pravilno vpisali e-naslov, preverite mapo Vsiljena pošta (Spam) v svojem e-poštnem predalu. Lahko, da je bilo povratno sporočilo, ki vsebuje prilogo, prepoznano kot nezaželeno in zato uvrščeno pod Spam.

Naročilo evropske kartice za svojega zaposlenega lahko oddate preko spletnega obrazca.

Spletni obrazec namreč omogoča pošiljanje na naslov pooblaščene pravne osebe (ki je hkrati nosilec zavarovanja oziroma delodajalec zavarovane osebe), ob pogoju, da je urejeno ustrezno pooblastilo za naročilo in prevzem evropske kartice.

V spletni obrazec vnesete podatke za osebo, za katero naročate evropsko kartico, v nadaljevanju pa odkljukate polje ob besedilu " Izjemoma naj se evropsko kartico pošlje na naslov:". Odprejo se vam nova vnosna polja, kamor vnesete registrsko številko podjetja in označite izjavo.

Evropska kartica bo poslana pooblaščeni pravni osebi na njen registrirani naslov (sedež) v Sloveniji.

Novo evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavnosti stare. Če odhajate v tujino več kot 30 dni pred iztekom veljavnosti stare evropske kartice, lahko pridobite certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico in je veljaven največ 90 dni.

Certifikat lahko naročite preko spletnega obrazca, na enak način kot evropsko kartico ali na območni enoti oziroma izpostavi ZZZS.

Če boste naročilo oddali preko spletnega obrazca, boste certifikat prejeli na vneseni elektronski naslov. Prejeti certifikat je treba predhodno natisniti, saj izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo le certifikat v papirni obliki.

Glede na to, da ste že v tujini, lahko preko spletnega obrazca (na enak način kot evropsko kartico) naročite certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico. 

Certifikat je začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico (veljavnost največ 90 dni).

S certifikatom lahko uveljavljate zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini na enak način kot z evropsko kartico.

Certifikat morate predhodno natisniti, saj izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo le certifikat v papirni obliki.